Alle produkter

Vi bistår klienter med udarbejdelse af skøde og tinglysning, berigtigelse af ejendomshandel, samt udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation, samlivsophør eller familieoverdragelse.

- Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 1.900,00 → Læs mere
- Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 2.700,00 → Læs mere
- Stor køberpakke m. rådgivning kr. 6.250,00→ Læs mere
- Nyt skøde ved skilsmisse, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Nyt skøde ved separation, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Nyt skøde ved samlivsophør, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Familieoverdragelse, kr. 2.000,00 → Læs mere
- Fjernes fra skødet, kr. 1.700,00 inkl. moms → Læs mere
- Tinglysning af skifteretsattest, kr. 1.500,00 → Læs mere
- Ændring af navn på skøde, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Debitorskifte af ejerpantebrev, kr. 1.500,00 →
Læs mere
- Udarbejdelse af testamente, kr. 4.000,00 → Læs mere
- Udarbejdelse af ægtepagt, kr. 3.000,00 → Læs mere
- Samejeoverenskomst, kr. 4.000,00 → Læs mere

- Prisforhandling, 10 % af afslaget → Læs mere
- Bodelingsoverenskomst formular, kr. 395 → Læs mere

Tilbagemedlinger:

"Jeg har kun rosende ord om Nyt Skøde. Ekspeditionen har været hurtig, tydelig, forståelig og effektiv. Mathias har været super til at give os et overblik over hvilke trin der var i processen med tidslinje samt hvad vi skulle gøre og hvornår. Tak for hjælpen."

Af Bjørn B, Grenaa, den 3. maj 2017

Køb af ejendom - stor køberpakke og købsaftale

"Hurtig og problemfri behandling af skøde og refusionsopgørelse. Vi kan anbefale "skoedenu.dk" når der skal handles bolig. Tak for samarbejdet, det har været en fornøjelse."

Af Henrik M. - Nykøbing Sj., den 25. juni 2016

Køb af sommerhus - stor køberpakke

"Fantastisk, så hurtigt det er kommet på plads. Vores mor har brugt meget tid og mange penge på advokat, uden at det førte nogen vegne hen. Takket være dig, er overtagelsen af barndomshjemmet tinglyst i løbet af 14 dage."

Af Marie I. - Allinge, den 7. juni 2016
Overtagelse af ejendom -
familieoverdragelse

"Mine bedste anbefalinger. Nyt skøde håndterede sagen yderst professionelt. Kort og præcis kommuinikation. Resultat: Tinglysning og en anseelig besparelse."

Af Michael V. - Viborg, den 30. maj 2016
Overtagelse af ejendom -
skilsmisseskøde

"Kompetent og sikker løsning af de forskellige opgaver i forbindelse med familieoverdragelse. Og så gik det hurtigt! Vi har været meget tilfredse og kan bestemt anbefale "Nyt Skøde"!"

Af Flemming L. - Amager, den 23. maj 2016
Overtagelse af ejendom -
familieovedragelse

"Det har været aldeles problemfrit at benytte jer til at stå for tinglysningsarbejde i forbindelse med et familiekøb af et parcelhus."

Af Jep F. - Horsens, den 21. maj 2016
Overtagelse af ejendom -
Familieovedragelse

"Mange tak for god service. Vil klart anbefale dig til andre."

Af Flemming C. - Hedensted, den 28. april 2016
Overtagelse af ejendom -
samlivsophør

"God og hurtig rådgivning under hele forløbet. Behandling af vores skøde gik helt smertefrit. Kan til enhver tid anbefale skoedenu.dk."

Af Jonathan J. - Randers, den 21. april 2016
Overtagelse af ejendom -
samlivsophør

"Jeg og mine forældre har ved hjælp af Mathias Lund Bach og 'Nyt Skøde' foretaget en familieoverdragelse. Mathias har været utrolig hjælpsom, professionel og hurtig igennem hele forløbet. Mathias er en rådgiver, jeg vil anbefale til mine nærmeste."

Af Maria H. - København Ø, den 12. marts 2016
Overtagelse af ejerlejlighed -
familieoverdragelse

"Hjælpsomhed, hurtighed, ordentlighed, professionalisme og god service er de ord, der fald mig ind, når jeg skal beskrive den assistance, vi har modtaget fra Mathias Lund Bach i forbindelse med udarbejdelse af skøde og berigtigelse af handlen ved køb af vores sommerhus."

Af Søren H.C. - Føllenslev, den 18. februar 2016
Køb af sommerhus -
stor køberpakke

Kontakt os direkte

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende hjælp til udarbejdelse af skøde. Vi svarer dig altid samme dag. Vi glæder os til høre fra dig.

udarbejdelse af skøde

Vi er glade for at have mange tilfredse kunder:
✓ SE ALLE KUNDEUDTALELSER HER

Digital tinglysning

Som det første land i verden indførte Danmark i år 2009 digital tinglysning af fast ejendom. Enhver udarbejdelse og tinglysning af skøder skal derfor ske elektronisk.

Tinglysning kan karakteriseres som en sikring af dine rettigheder. Enhver rettighed du må have over en fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod andre rettigheder, eller aftaler i strid med ens egen rettighed over ejendommen.

I forbindelse med tinglysning af et skøde vil du af staten blive opkrævet en tinglysninsafgift. Tinglysningsafgiften er på kr. 1.660,00 + 0,6 % af købesummen. Ved køb af en lejlighed til 1 million kroner vil den opkrævede tinglysningsafgift være kr. 7.660,00. Køber afholder denne udgift. Du kan selv beregne din tinglysningsafgift her.

Udarbejdelse af skøde
berigtigelse af skøde

Stor køberpakke - Fuld berigtigelse

2.700 kr. inkl. moms.

STOR KØBERPAKKE: Den store køberpakke er den fulde berigtigelse af din ejendomshandel. Pakken inkluderer alt hvad der skal til for en korrekt afslutning af din bolighandel. Dette gælder blandt andet udarbejdelse og tinglysning af skøde, overtagelse af sikkerhed til ejerforeningen med evt. forhøjelse samt udarbejdelse af refusionsopgørelse. Arbejdet stopper først når alt er faldet på plads.

Omfatter:

 • Korrespondance med mægler samt køber og sælgers pengeinstitutter
 • Prøvetinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af endeligt skøde samt indhentelse af underskrifter
 • Tinglysning af debitorskifte med sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf
 • Tinglysning af endeligt skøde
 • Udarbejdelse og godkendelse af refusionsopgørelse
 • Slette sælgers hæftelser
 • Frigive købesummen ved anmærkningsfrit skøde og afslutning af handlen
 • Prisen er eksklusive tinglysningsafgiften og rådgivning
 • Læs mere om vores køberpakker her.
berigtigelse af ejendomshandel pris

Lille køberpakke

1.900 kr. inkl. moms.

LILLE KØBERPAKKE: Den lille køberpakke inkluderer udarbejdelse og tinglysning af skøde samt korrespondance med bank og mægler og endelig afslutning af handlen.

Omfatter:

 • Korrespondance med mægler samt køber og sælgers pengeinstitutter
 • Prøvetinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af endeligt skøde samt indhentelse af underskrifter
 • Tinglysning af debitorskifte med sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf
 • Tinglysning af endeligt skøde
 • Slette sælgers hæftelser
 • Frigive købesummen ved anmærkningsfrit skøde og afslutning af handlen
 • Prisen er eksklusive tinglysningsafgiften og rådgivning
 • Læs mere om vores køberpakker her.

Familieoverdragelse

2.000 kr.

FAMILIEOVERDRAGELSE: Udarbejdelse og tinglysning af skøde i forbindelse med en familieoverdragelse. Overdragelse af ejendom mellem familiemedlemmer kan ske til en pris på under 15 % af den sidst kendte offentlige vurdering. Hvis du vil læse mere om familieoverdragelser tryk her.

Skilsmisseskøde

1.700 kr.

SKILSMISSESKØDE/BODELING: Udarbejdelse og tinglysning af skøde i forbindelse med en skilsmisse eller seperation. Ved skilsmisse eller seperation skal den fælles ejendom som regel overtages af en af parterne, hvorefter den anden part skal fjernes fra skødet. Læs mere om skilsmisseskøder her.

Debitorskifte af ejerpantebrev

1.500 kr.

EJERPANTEBREV: Ved ejerskifte af en ejendom vil det være nødvendigt at foretage et debitor- og kreditorskifte af det respektive ejerpantebrev, således at den nye ejer af ejendommen står angivet som skyldner i forhold til ejerforeningens underpantsætning. Læs mere om ejerpantebreve her.

Tinglysning af skifteretsattest

1.500 kr.

SKIFTERETSATTEST: Når ejeren af en ejendom afgår ved døden skal længstlevende ægtefælle eller eventuelle arvinge have tinglyst deres adkomst til ejendommen. Det sker ved tinglysning af skifteretsattesten. Læs mere om tinglysning af skifteretsattest her.

*Vær opmærksom på, at kun udvalgte services inkluderer rådgivning om hvorvidt du bør købe den pågældende ejendom og/eller rådgivning om forhold omkring ejendommen/ekspeditionen/skatteforhold generelt.

Udarbejdelse af skøde

Udbarbejdelse af skøde: Et skøde indeholder de helt grundlæggende oplysninger og vilkår for den respektive handel. Ved udarbejdelse af skøde angives derfor ejendommens adresse, købesum, parter, overtagelsesdag mv. Efter parternes underskrift af skødet skal dette tinglyses. Tinglysning er den måde hvorpå man offentligt får registreret sin rettighed på. Ved tinglysning af skøde får du således registreret din ejendomsret til boligen.

Vi står for udarbejdelse af skøde ved boligkøb, hvilket er alt fra ejerlejligheder, rækkehuse, villaer, parcelhuse, tomme grunde mv. Derudover udarbejder vi også skøde ved skilsmisse, separation, samlivsophør og ved familieoverdragelse. Øverst på denne side kan du vores samlede prisliste over vores forskellige ydelser i forbindelse med udbarbejdelse af skøde samt tinglysning. Du er altid velkommen til at tage kontakt hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i din handel.

Berigtigelse af fast ejendom

Berigtigelse af handel: Hvad indebærer det at en handel bliver berigtiget? Helt grundlæggende betyder det blot at en ejendomshandel bliver gennemført på bagggrund af de mellem parterne aftalte vilkår. Vil tilbyder fuld berigtigelse af din ejendomshandel, med eller uden køberrådgivning. Ønsker du at læse mere om berigtigelse af fast ejendom, og vores køberpakker? - Så gå til skødeskrivning.

Tinglysning af fast ejendom

Når du opnår adkomst/rettighed over fast ejendom, skal du beskytte denne rettighed/adkomst ved tinglysning - hvorved den ikke kan blive fortrængt af tredjemands eventuelle konkurrerende rettigheder over samme ejendom. Du ekstingvere således tredjemands ikke-tinglyste rettighed over ejendommen, forudsat at du ikke har været i ond tro om eksistensen af denne.

Tinglysning er derfor din sikringsakt mod andres rettigheder og interesser i det aktiv som fast ejendom er. Rettigheder over fast ejendom har mange varianter, men de har alle det til fælles, at de skal tinglyses for at nyde beskyttelse mod ekstinktion af en aftaleerhverver i god tro.

Ved ændring af navn på skøde, en såkaldt omskødning, i forbindelse med tinglysning af ny ejer eller den tidligere ægtefælles overtagelse af hele ejendommen, vil den udtrædende part ikke længere fremgå af skødet eller hæfte for ejendommen. Ændring af navn på skøde vil således resultere i, sammenholdt med bekræftende skrivelse fra den respektive bank, at udtrædende hverken kan råde eller hæfte over ejendommen fra det tidspunkt der er aftalt overtagelsesdag for erhvervelsen af de respektive ejerandele.

Købsaftale & skøde

Mange tror at købsaftalen er det endelige dokument for handlen. Det er det kun delvist. Købsaftalen er ved underskrift et juridisk bindende dokument, omend dens reelle retsvirkning først træder i kraft ved tinglysning af et skøde.

Efter loven gælder der en fortrydelsesfrist ifm. underskrift af købsaftalen. Du kan således fortryde din underskrift op til 6 dage efter. Såfremt du benytter dig af din retmæssige fortrydelsesfrist er du dog nødsaget til at betale et godtgørelsesbeløb til sælger på 1 % af den i købsaftalen aftalte købesum. Har du således underskrevet en købsaftale vedrørende en lejlighed til kr. 1.000.000,00 vil du skulle betale et godtgørelsesbeløb på kr. 10.000,00.

Hvis du forinden underskrift af den endelige købsaftale har fået indsat et advokatforbehold i købsaftalen, vil du/din advokat kunne fortryde/bakke ud af aftalen, uden at der skal betales et godtgørelsesbeløb til sælger. Hvis du har i sinde at vælge vores store køberpakke inkl. rådgivning, så husk at meddel ejendomsmægleren at du ønsker indsat et advokatforbehold forinden underskrift.

Læs mere om advokatforbehold i vores begrebs-ordbog ved at trykke her.

Begrebet fast ejendom

Fast ejendom er som udgangspunkt et jordareal, hvorimod andre fysiske genstande er at betragte som løsøre. Altså skelnes der mellem selve jorden, og hvad der således løst er tilknyttet til jorden. Om en genstand er at betragte som løsøre eller en del af det givne jordareal afhænger af en vurdering af om hvorvidt genstanden på en naturlig måde er forbundet med jordarealet. Hvis genstanden er forbundet med jordarealet, vil denne være en del af den faste ejendom, som et eksempel kan man forestille sig en silo der opbevarer korn - er denne ved støbning fastgjort - eller har den en mere mobil karakter? - Svaret på dette spørgsmål vil således give dig svaret på om genstanden er en del af den faste ejendom.

En genstand, som isoleret betragtet ellers ville være et løsøre, kan opnå tilknytning til den faste ejendom såfremt tilknytningsforholdet til ejendommen har en vis fasthed og varighed. Hertil kan det tænkes, at en campingvogn, der har stationær karakter vil kunne formodes at være en del af den faste ejendom og ej længere at betragte som løsøre.

Køberrådgivning

6.250 kr.

Vores store køberpakke med rådgivning er den komplette berigtigelse af din ejendomshandel. Som de øvrige produkter inkluderer pakken alt hvad der skal til for en korrekt afslutning af din bolighandel, herunder advokatrådgivning ift. alle handlens juridiske aspekter. Læs mere om vores store køberpakke inkl. køberrådgivning her.

Skøde ved samlivsophør

1.700 kr.

Står du og din samlevende foran et samlivsophør - og står i begge på skødet for den fælles ejendom? Så skal der udarbejdes et nyt skøde ved samlivsophør. Vi sørger for at den overtagende part indtræder som eneste adkomsthaver på ejendommen og enedebitor på lånene. Gå til vores overordnede side vedr. skilsmisse, separation og samlivsophør her.

Fuldmagt fast ejendom

1.000 kr.

Ved berigtigelse af fast ejendom og alle andre tinglysningsekspeditioner - skal det pågældende dokument underskrives digitalt ved NEM-id. Ikke alle har NEM-id, hvorfor vi assisterer med udarbejdelse af fuldmagt skræddersyet til din handel/ekspedition. Har du brug for hjælp til udarbejdelse af fuldmagt, så ring til os på +45 53 70 87 30.

Hurtige links til undersider:
Skødeskrivning - Stor køberpakke/berigtigelse - Stor køberpakke med rådgivning - Lille køberpakke - Skilsmisseskøde - Familieoverdragelse - Alle ProdukterReferencerHjælp til Skøde - Fjernes fra skødet - Ændring af skøde - Testamente - Ægtepagt - Samejeoverenskomst - Billigt skøde - Skøde og refusionsopgørelse - Bliv eneejer af huset - Debitorskife af ejerpantebrev - Overtage hus ved skilsmisse - Skøde - Skøde Århus - Skøde Esbjerg - Skøde Horsens - Skøde Randers - Skødekontoret | Nyt Skøde - Boligadvokat | Køberrådgining - Berigtigelsen.dk -