Samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst skabelon


Ved fælleseje af fast ejendom er det typisk en utrolig god idé at man blandt ejerne udarbejder en samejeoverenskomst der regulerer ejerskab, pligter, vilkår og betingelser ved evt. salg.


Overvej at lav en samejeoverenskomst såfremt:

  • Flere familier eller familiemedlemmers fælleseje af sommerhus
  • Når ugifte samlevende ejer fast ejendom i fællesskab
  • Ved ejerksab af ideel anpart med en anden familie

samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst ved fælleseje af sommerhus

Des flere mennesker der deler et ejerskab, des flere synspunkter og holdninger er der til hvordan udfordringer og problemer håndteres. Uoverensstemmelser om alt fra brugsret, disponering af midler i fælles huskonto til vedligeholdelse kan ofte være genstand til megen hovedpine. I skal lave en samejeoverenskomst af den årsag at disse problematikker – som langt fra er unikke – vil være taget hånd om og beskrevet i en aftale. På den måde undgår I udtalelser som “det er sådan det skal løses” fordi man altid kan henvise til samejeoverenskomsten som netop skitserer hvorledes det faktisk skal løses. Uden en samejeoverenskomst risikerer man at den som råber højest typisk ender med at får ret – for hvem har mere ret end den anden part når det handler om driften af et sommerhus?

Download ↴

Vi har udarbejdet nogle redigerbare wordskabeloner til egen udfyldelse, så I er sikre på at jeres samejeoverenskomst indeholder det som I ønsker den skal regulere. Ved køb får du link til download der vil være aktivt i 30 dage.

Disse skabeloner følger med:

✓ Samejeoverenskomst 1 – Fælles sommerhus
✓ Samejeoverenskomst 2 – Ugifte samlevende
✓ Samejeoverenskomst 3 – Ideel andel