Debitorskifte Ejerpantebrev

Debitorskifte af ejerpantebrev

Et ejerpantebrev er som konstruktion et selvskyldner dokument. Vi hjælper både med tinglysning af debitorskifte af ejerpantebrev eller aflysning af ejerpantebrev, såfremt det ikke længere ønskes.

Debitorskife af sikkerhed

Et tinglyst ejerpantebrev med ejerforeningen som underpanthaver er din ejerforenings sikkerhed for de tilfælde hvor du ikke opfylder dine økonomiske forpligtelser.

Ved ejerskifte af en ejendom vil det derfor være nødvendigt at foretage et debitor- og kreditorskifte, således at den nye ejer af ejendommen står angivet som skyldner i forhold til ejerforeningens underpantsætning. Det er typisk køber der afholder udgiften hertil i form af honorar til berigtiger og i forhold til betaling af den opkrævede tinglysningsafgift.

Foretagelse af et debitorskifte i din handel er inkluderet i både den lille og store køberpakke. Ønsker du blot hjælp til få lavet et debitorskifte af ejerpantebrevet i din handel, er prisen kr. 1.995 inkl. moms. Herudover kommer tinglysningsafgiften til Staten på kr. 1.750.

Aflysning af ejerpantebrev

Hvis der ikke længere er tinglyst noget underpant i et ejerpantebrev består der ikke længere noget gældsforhold til nogen kreditor. Der er derfor intet til hinder for at selve ejerpantebrevet som “skal” fortsætter med at fremgå af tingbogen. Ejerpantebrevet vil herefter kunne tjene til eventuel senere afgiftsnedsættelse ved at genbruge den allerede betalte tinglysningsafgift.

Er I stødt på et gammelt ejerpantebrev hvori de tidligere ejeres af jeres ejendoms navne fremgår? I de fleste tilfælde vil det simpelthen ikke kunne betale sig at foretage et debitorskifte af ejerpantebrevet idet både afgift og honorar vil overstige en eventuel senere afgiftsbesparelse. I det tilfælde kan det være hensigtsmæssigt blot at få aflyst ejerpantebrevet.

Vi foretager aflysning af ejerpantebrev til en fast pris på kr. 995 inkl. moms. Bemærk at aflysningen forudsætter at en eventuel bank forinden har slettet sit underpant i pantebrevet. Der skal ikke betales tinglysningsafgift i forbindelse med en aflysning.

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev er i princippet slet ikke et reelt pantebrev, men derimod et slags proformadokument hvor pantsætter giver sig selv, eller den som ejerpantebrevet overdrages til, panteret i den faste ejendom for et bestemt beløb. Som regel foregår dette ved at ejeren af boligen er angivet som hhv. debitor og kreditor og ejerforeningen eller dit pengeinstitut er underpanthaver. Det er derfor først ved den såkaldte underpantsætning, at et ejerpantebrev får et reelt retligt indhold, idet ejerpantebrevet ellers blot vil reservere en plads i prioritetsordenen, som pantsætteren eventuelt kan udnytte på et andet tidspunkt.

debitorskifte ejerpantebrev aflysning
Mathias Lund Bach
Indehaver af Nyt Skøde, cand.jur.

Har du spørgsmål i forbindelse med debitorskifte eller aflysning af ejerpantebrev? Så er du mere end velkommen til at sende mig en besked via kontaktformularen nedenfor eller ringe mig op på 53 70 87 30.

Jeg har siden 2015 dagligt bistået danskere fra hele landet med såvel køb og salg af fast ejendom, samt med tinglysningsekspeditioner. Skriv endelig hvis jeg kan være behjælpelig med jeres ejerpantebrev.

Kan jeg hjælpe?