Debitorskifte Ejerpantebrev

Debitorskifte af ejerpantebrev


Et tinglyst ejerpantebrev med ejerforeningen som underpanthaver er din ejerforenings sikkerhed for de tilfælde hvor du ikke opfylder dine økonomiske forpligtelser. Skal du overtage et ejerpantebrev? Vi foretager debitorskifte af dit ejerpantebrev for kr. 2.000 inkl. moms.


Ejerpantebreve kan som udgangspunkt betegnes som et proforma dokument, idet pantsætter både angives som debitor og kreditor. Disse konstrunktioner vil typisk ikke godkendes af tinglysningsretten. Ejerpantebrevets legitimitet og funktion indtræder da først når denne overdrages til tredjemand, hvilket i praksis vil betyde at ejerforeningen får underpantsat deres respektive pant i ejerpantebrevet.

Ved ejerskifte af en ejendom vil det derfor være nødvendigt at foretage et debitor- og kreditorskifte, således at den nye ejer af ejendommen står angivet som skyldner i forhold til ejerforeningens underpantsætning. Det er typisk køber der afholder udgiften hertil i form af honorar til berigtiger og i forhold til betaling af den opkrævede tinglysningsafgift.

Foretagelse af et debitorskifte i din handel er inkluderet i både den lille og store køberpakke. Ønsker du blot hjælp til få lavet et debitorskifte af ejerpantebrevet i din handel, er prisen kr. 1.500 inkl. moms.


Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.800,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 4.000,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 8.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.500,00
Familieoverdragelse, kr. 3.000,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.500,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.500,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00


Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev er i princippet slet ikke et reelt pantebrev, men derimod et slags proformadokument hvor pantsætter giver sig selv, eller den som ejerpantebrevet overdrages til, panteret i den faste ejendom for et bestemt beløb. Som regel foregår dette ved at ejeren af boligen er angivet som hhv. debitor og kreditor og ejerforeningen er underpanthaver. Det er derfor først ved den såkaldte underpantsætning, at et ejerpantebrev får et reelt retligt indhold, idet ejerpantebrevet ellers blot vil reservere en plads i prioritetsordenen, som pantsætteren eventuelt kan udnytte på et andet tidspunkt.

Tinglysning af debitorskifte

I størstedelen af ejerforeninger vil der på ejendommen være tinglyst pant for at sikre at ejerforeningens eventuelle tilgodehavende ved manglende betaling af de månedlige fællesufgifter. Ejerforeningens sikkerhed vil typisk være som registreret underpant i et ejerpantebrev med den respektive ejer som hhv. debitor og kreditor. Pantet kan dog også forekomme i form af pantstiftende vedtæfter eller et skadesløsbrev.

Netop ved ejerskifte af lejligheden vil det derfor være relevant/påkrævet at få foretaget et debitorskifte af ejerpantebrevet. Visse foreninger har vedtaget at der ved en pantstiftende vedtægt blot skal fremgå “den til enhver tid værende ejer” hvorved et debitorskifte af pantebrevet ikke er relevant.