Boligadvokat Frederiksberg

Boligadvokat Frederiksberg | Skøde


Vi bistår med hjælp til skødeskrivning og berigtigelse af dit boligkøb på Frederiksberg fra kr. 2.200 inkl. moms. Vi hjælper også med udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation, samlivsophør eller familieoverdragelse.


Vi hjælper vores klienter med alt fra skødeskrivning, den fulde berigtigelse af din ejendomshandel, samt gennemgang og køberrådgivning. At købe fast ejendom er en stor disposition og store dispositioner kræver repræsentation af rådgiver og vejledning.

Når vi påtager os en sag, så står vi for udarbejdelse af nyt skøde samt alle nødvendige tinglysningsekspeditioner der måtte være i forbindelse med din handel – alt fra tinglysning af skøde til debitorskifte af ejerpantebrev. Vi bistår også med hjælp til udarbejdelse af refusionsopgørelse samt den endelige afslutning af handlen ved frigivelse af købesummen ved anmærkningsfrit skøde.

Herunder kan du læse mere om vores forskellige produkter ved skødeskrivning og tinglysning ved dit køb af bolig på Frederiksberg. Vi samarbejder med dygtige boligadvokater, således at dit køb bliver et trygt køb. Husk at få indsat advokatforbeholdet inden du underskriver købsaftalen.


Alle ydelser:

Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.200,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 3.200,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 7.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.000,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.000,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.000,00
Familieoverdragelse, kr. 2.500,00
Fjernes fra skødet, kr. 2.000,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.000,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.000,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00


Tilbagemeldinger:

Jeg synes det har været et effektivt og smidigt forløb. Vi har været rigtig tilfredse med din hjælp. Vil gerne anbefale jer til bekendte.
Af Christoffer, Frederiksberg, den 18. april 2018
Køb af lejlighed – stor køberpakke

Fantastisk service – selvom det er billigt, er servicen fuldstændig i top og hurtig. Kan varmt anbefales 5/5 herfra!
Af Niklas A, Frederiksberg, den 10. februar 2018
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

Jeg vil varmt anbefale Nyt Skøde. Jeg har fået en meget venlig, serviceminded og kompetent behandling i forbindelse med en familieoverdragelse.
Af Irene S, Frederiksberg, den 29. marts 2017
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

Kompetent, effektiv og billig – Nyt Skøde gør et godt job! – Anders.
Af Anders L, Frederiksberg, den 7. januar 2017
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

Super. Tak for hjælpen.
Af Helen N., Frederiksberg, den 30. oktober 2016
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse


Købsaftalen

Man kan nemt komme til at tro, at købsaftalen er det absolut endelige dokument for handlen. Det er det kun til dels. Købsaftalen er ved underskrift et juridisk bindende dokument, omend dens reelle retsvirkning først træder i kraft ved tinglysning af skødet.

Efter loven gælder der en fortrydelsesfrist ifm. underskrift af købsaftalen. Du kan således fortryde din underskrift op til 6 dage efter. Såfremt du benytter dig af din retmæssige fortrydelsesfrist er du dog nødsaget til at betale et godtgørelsesbeløb til sælger på 1 % af den i købsaftalen aftalte købesum. Har du således underskrevet en købsaftale vedrørende en lejlighed til kr. 1.000.000,00 vil du skulle betale et godtgørelsesbeløb på kr. 10.000,00.

Hvis du forinden underskrift af den endelige købsaftale har fået indsat et advokatforbehold i købsaftalen, vil du/din advokat kunne fotryde/bakke ud af aftalen, uden at der skal betales et godtgørelsesbeløb til sælger. Hvis du har i sinde at vælge vores store køberpakke inkl. rådgivning, så husk at meddel ejendomsmægleren at du ønsker indsat et advokatforbehold forinden underskrift.

Læs mere om advokatforbehold i vores begrebs-ordbog ved at trykke her.

Læs mere om valg af boligadvokat her.

Digital tinglysning

Som det første land i verden indførte Danmark i år 2009 digital tinglysning af fast ejendom. Enhver udarbejdelse og tinglysning af skøder skal derfor ske elektronisk.

Tinglysning kan karakteriseres som en sikring af dine rettigheder. Enhver rettighed du må have over en fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod andre rettigheder, eller aftaler i strid med ens egen rettighed over ejendommen.

I forbindelse med tinglysning af et skøde vil du af staten blive opkrævet en tinglysninsafgift. Tinglysningsafgiften er på kr. 1.660,00 + 0,6 % af købesummen. Ved køb af en lejlighed til 1 million kroner vil den opkrævede tinglysningsafgift være kr. 7.660,00. Køber afholder denne udgift.