Overdragelsesaftale

Hvad er en overdragelsesaftale?


Står I foran en skilsmisse og separation og skal den ene af jer overtage den tidligere fælles ejendom? Nogle par vælger at udarbejde en detaljeret bodelingsoverenskomst og andre en meget simpel aftale. Ingen fremgangsmåde er mere korrekte end andre. Der gælder nemlig aftalefrihed ved udarbejdelse af aftaler om deling af boet ved en aktuel skilsmisse eller separation.

Download simpel overdragelsesaftale


Hvad er en overdragelsesaftale?

Uanset hvordan og hvor detaljeret I har udformet jeres aftale om den økonomiske og praktiske deling af boet, så kan det være relevant at der bliver udarbejdet en særskilt overdragelsesaftale for den fælles bolig. Nogle vælger at lade overdragelsesaftalen været et supplement til bodelingsoverenskomsten hvor andre alene udarbejder en overdragelsesaftale. Ved overtagelse af hus og lejlighed ved samlivsophør vil det alene være relevant at udarbejde en overdragelsesaftale.

En mini købsaftale

En overdragelsesaftale kan karakteriseres som en slags mini købsaftale der vedrører den handlende halvpart af ejendommen. Skal A købe B ud i forbindelse med skilsmisse, vil A således være køber af den halvpart som A ikke selv ejer, og B vil være sælger af sin egen halvpart. Afhængig af hvorledes denne handel er italesat i jeres aftale vil vi anbefale at man overvejer at der bliver udarbejdet en særskilt overdragelsesaftale.

Hvad indeholder en overdragelsesaftale?

En overdragelsesaftale indeholder de betingelser og vilkår der er gældende for handlen med halvparten af ejendommen. Mange par har i deres egen aftale slet ikke forholdt sig til, at der sker en egentlig handel/overtagelse af ejendommen, hvorfor man fejlagtigt tror at ens hæftelse for eventuelle mangler er ovre når den blivende part har overtaget ejendommen. Det er ikke i udgagspunktet ikke korrekt. Og hvad sker der når den blivende part sælger ejendommen til tredjemand?

Køb vores gør-det-selv skabeloner

Ønsker I selv at udarbejde jeres aftale i ro og mag kan I købe og downloade vores skabeloner. Ved at udfylde formular til højre får du direkte adgang til vores formularer. Herefter kan I se hvilken en der passer jeres situation bedst.


overdragelsesaftaleSpørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os via kontaktformular til højre eller ringe hvis du har spørgsmål ved køb af fast ejendom. Vi glæder os til at høre fra dig.

Gå til kontakt