Ydelser

Alle ydelser v/ køb og udarbejdelse af skøde

Vi bistår klienter med udarbejdelse af skøde og tinglysning, køberrådgivning og berigtigelse af ejendomshandler, samt udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation, samlivsophør eller familieoverdragelse.


Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.800,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 4.000,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 8.000,00
Køberrådgivning (over 6 mio), kr. 9.950,00
Køberrådgivning (over 12 mio), kr. 12.950,00
Køberrådgivning (over 20 mio), kr. 17.950,00
Køberrådgivning erhvervslejl., kr. 12.000,00
Selvsalg af bolig, kr. 8.495,00

Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.500,00
Familieoverdragelse, kr. 8.000,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.500,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.500,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Gennemgang af formidlingsaftale, kr. 2.500
Anden rådgivning, kr. 2.295,00 pr. time
Slette pant i bil, kr. 795,00

Gå til kontaktsiden


Skabeloner

Købsaftale skabelon, kr. 295,00
Overdragelsesaftale skabelon, kr. 195,00
Bodelingsoverenskomst skabelon, kr. 395,00
Samejeoverenskomst skabelon, kr. 295,00
Selvsalgspakke, kr. 595,00
Gældsbrev, kr. 195,00


Digital tinglysning

Som det første land i verden indførte Danmark i år 2009 digital tinglysning af fast ejendom. Enhver udarbejdelse og skøde og efterfølgende tinglysning foregår derfor nu kun elektronisk. Tinglysning er din sikring af rettigheder over fast ejendom. Enhver rettighed over fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod andre rettigheder, eller aftaler i strid med ens egen rettighed over ejendommen. I forbindelse med tinglysning af et skøde vil du af staten blive opkrævet en tinglysninsafgift. Tinglysningsafgiften beregnes ud fra 0,6 % af købesummen tillagt grundafgiften på kr. 1.750,00. Ved køb af en lejlighed til 1 million kroner vil den opkrævede tinglysningsafgift være kr. 7.750,00. Køber afholder denne udgift. Beregn selv din afgift her

Udarbejdelse af skøde

Et skøde indeholder de helt grundlæggende oplysninger og vilkår for den respektive handel. Ved udarbejdelse af skøde angives derfor ejendommens adresse, købesum, parter, overtagelsesdag mv. Efter parternes underskrift af skødet skal dette tinglyses. Tinglysning er den måde hvorpå man offentligt får registreret sin ejerskab på. Ved tinglysning af skøde får du således registreret din ejendomsret til boligen. Vi står for udarbejdelse af skøde ved boligkøb, skilsmisse, separation, samlivsophør og ved familieoverdragelse. Øverst på denne side kan du vores samlede prisliste over vores forskellige ydelser i forbindelse med udbarbejdelse af skøde samt tinglysning.

Berigtigelse af fast ejendom

Berigtigelse af handel: Hvad indebærer det at en handel bliver berigtiget? Helt grundlæggende betyder det blot at en ejendomshandel bliver gennemført på bagggrund af de mellem parterne aftalte vilkår. Vil tilbyder fuld berigtigelse af din ejendomshandel, med eller uden køberrådgivning. Ønsker du at læse mere om berigtigelse af fast ejendom

Tinglysning af fast ejendom

Når du opnår ejerskab over fast ejendom, skal du beskytte denne din rettighed ved tinglysning. På den måde kan din rettighed ikke kan blive fortrængt af tredjemands eventuelle konkurrerende rettigheder over samme ejendom. Du ekstingverer således tredjemands ikke-tinglyste rettighed over ejendommen, forudsat at du er i god tro. Tinglysning er din sikringsakt mod andres rettigheder og interesser i din faste ejendom. Rettigheder over fast ejendom har mange varianter, men de har alle det til fælles, at de skal tinglyses for at nyde beskyttelse mod ekstinktion af en aftaleerhverver i god tro.

Ændring af skøde

Ved ændring af navn på skøde, en såkaldt omskødning, i forbindelse med tinglysning af ny ejer eller den ene parts overtagelse af hele ejendommen, vil den udtrædende part ikke længere fremgå af skødet eller hæfte for lån på ejendommen. Ændring af navn på skøde vil således resultere i, sammenholdt med bekræftende skrivelse fra den respektive bank, at udtrædende hverken kan råde eller hæfte over ejendommen fra det tidspunkt der er aftalt overtagelsesdag for erhvervelsen af de respektive ejerandele.

Købsaftale & skøde

Mange tror at købsaftalen er det endelige dokument for handlen. Det er det ikke. Købsaftalen er handlens aftalemæssige fundament og er her parterne binder sig til handlen – forudsat at fortrydelsesfrist og bank- og rådgiverfrist er udløbet. Skødet er blot den efterfølgende pligtige registrering af ændret ejerskab. Som køber har du en fortrydelsesfrist ved underskrift af en købsaftale. Du kan således fortryde handlen 6 dage efter at købsaftalen foreligger i underskrevet stand af alle parter. Såfremt du benytter dig af din fortrydelsesfrist er du dog nødsaget til at betale et godtgørelsesbeløb til sælger på 1 % af den i købsaftalen aftalte købesum. Har du således underskrevet en købsaftale vedrørende en lejlighed til kr. 1.000.000,00 vil du skulle betale et godtgørelsesbeløb på kr. 10.000. Hvis du forinden underskrift af den endelige købsaftale har fået indsat et advokatforbehold i købsaftalen, vil din advokat kunne afgive sin manglende godkendelse af aftalen, uden at der skal betales et godtgørelsesbeløb til sælger. Hvis du har i sinde at vælge vores store køberpakke inkl. rådgivning, så husk at meddel ejendomsmægleren at du ønsker indsat et advokat- eller rådgiverforbehold forinden underskrift.

Begrebet fast ejendom

Fast ejendom er som udgangspunkt et jordareal, hvorimod andre fysiske genstande er at betragte som løsøre. Altså skelnes der mellem selve jorden, og hvad der således løst er tilknyttet til jorden. Om en genstand er at betragte som løsøre eller en del af det givne jordareal afhænger af en vurdering af om hvorvidt genstanden på en naturlig måde er forbundet med jordarealet. Hvis genstanden er forbundet med jordarealet, vil denne være en del af den faste ejendom, som et eksempel kan man forestille sig en silo der opbevarer korn – er denne ved støbning fastgjort – eller har den en mere mobil karakter? – Svaret på dette spørgsmål vil således give dig svaret på om genstanden er en del af den faste ejendom. En genstand, som isoleret betragtet ellers ville være et løsøre, kan opnå tilknytning til den faste ejendom såfremt tilknytningsforholdet til ejendommen har en vis fasthed og varighed. Hertil kan det tænkes, at en campingvogn, der har stationær karakter vil kunne formodes at være en del af den faste ejendom og ej længere at betragte som løsøre.

udarbejdelse af skøde Forsikret hos Djøf
Uafhængig & uvildig
Altid tilfredse kunder
Betal ved afslutning

Start din sag i dag ↴


  Udsnit af tilbagemeldinger

  Vi har siden 2015 samlet på tilbagemeldinger fra vores kunder efter ethvert afsluttet forløb. Det er med tiden blevet til mere end 330+ anmeldelser, som alle kan læses her.

  Hjælpsomhed, hurtighed, ordentlighed, professionalisme og god service er de ord, der fald mig ind, når jeg skal beskrive den assistance, vi har modtaget fra Mathias Lund Bach i forbindelse med udarbejdelse af skøde og berigtigelse af handlen ved køb af vores sommerhus.

  Jeg har kun rosende ord om Nyt Skøde. Ekspeditionen har været hurtig, tydelig, forståelig og effektiv. Mathias har været super til at give os et overblik over hvilke trin der var i processen med tidslinje samt hvad vi skulle gøre og hvornår. Tak for hjælpen.

  Hurtig og problemfri behandling af skøde og refusionsopgørelse. Vi kan anbefale “skoedenu.dk” når der skal handles bolig. Tak for samarbejdet, det har været en fornøjelse.

  Mine bedste anbefalinger. Nyt skøde håndterede sagen yderst professionelt. Kort og præcis kommuinikation. Resultat: Tinglysning og en anseelig besparelse.

  Kompetent og sikker løsning af de forskellige opgaver i forbindelse med familieoverdragelse. Og så gik det hurtigt! Vi har været meget tilfredse og kan bestemt anbefale “Nyt Skøde”!

  Jeg og mine forældre har ved hjælp af Mathias Lund Bach og ‘Nyt Skøde’ foretaget en familieoverdragelse. Mathias har været utrolig hjælpsom, professionel og hurtig igennem hele forløbet. Mathias er en rådgiver, jeg vil anbefale til mine nærmeste.