Ejerudgift

Ejerudgift - hvad er ejerudgift pr. md?

Ejerudgiften dækker over de udgifter der er forbundet med ejerskabet af lejligheden, huset eller sommerhuset. Ejerudgiften dækker over en lang række forskellige udgifter der sammenlagt giver et nogenlunde retvisende billede af hvor meget man som minimum skal betal betale ved ejerskabet af en bolig som ejerudgift pr. md. – foruden ens udgifter til ens bank og realkreditinstitut. Herunder vil vi skitsere hvilke udgiftsposter der er indeholdt i ejerudgiften.

Herunder de poster der indeholdt i ejerudgiften.

ejerudgift

Ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten er én af de udgiftsposter der er indeholdt i beregning af ejerudgiften. Ejendomsværdiskatten er én af to skatteposter du som boligejer betaler. Den anden er ejendomsskatten, som vi kommer ind på nedenfort. Ejendomsværdiskatten beregnes på baggrund af boligens offentlige ejendomsvurdering. Satsen for beregningen af ejendomsværdiskatten med udgangspunkt i ejendomsværdien varierer modsat ejendomsskatteposten ikke fra Kommune til Kommune, men er samme sats hele landet over. Satsen reguleres i ejendomsværdiskatteloven. Vi kommer ikke ind på nærmere beregning af ejendomsværdiskatten, men som (nogenlunde) god tommelfingerregel, kan det anføres, at ejendomsværdiskatten i grove træk er svarende til ca. 1 % af ejendommens offentlige ejendomværdi. Ejendomsværdiskatten betales modsat ejendomsskatten ikke direkte, men derimod over skatten og din trækprocent. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Ejendomsskat (grundskyld)

Ejendomsskatten er også en udgiftspost der indgår i den samlede beregning af boligens månedlige ejerudgift. Ejendomsskatteposten betales to gange årligt via en ejendomsskattebillet der automatisk sendes til ejeren af boligen. Betalingsmodtageren af ejendomsskatten er den Kommune hvori boligen er placeret.

Grundskylden (ejendomsskatten) bliver beregnet af det laveste af følgende:

  • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv grundskyldspromillen og opkræver skatten, hvorfor satsen varierer fra kommune til kommune.

Det er værd at bemærke at posterne i ejendomsskatteopkrævningen via ejendomsskattebilletten varierer fra kommune til kommune. I nogle kommuner betaler du også for renovation via din ejendomsskattebillet hvorimod det i andre kommuner sker via særskilt opkrævning. Læs mere nedenfor hvor vi kommer nærmere ind på hvad renvovationsopkrævningen indebærer.

Fællesudgifter, ejerforening/grundejerforening

Fællesudgifterne for en ejendom, er de udgifter man er forpligtet til at betale enten som ejer af en lejlighed i en ejerforening eller som husejer i en grundejerforening. Disse udgifter går til de fælles forpligtelser man har til hovedejendommens eller grundejerforeningens løbende vedligeholdelelse og pligter. Det kan være alt fra udskiftning af tag, snerydning, fælles forsikringer og diverse afgifter til Staten. Enhver ejer- og grundejerforening fastsætter årligt hver ejers bidrag til foreningen ud fra evt. administrativt fordelingstal eller tinglyst fordelingstal. Fællesudgifterne varierer for ejerforeninger rigtig meget, hvilket i de fleste tilfælde skyldes både forskellige ambitionsniveauer i forhold til ejendommens vedligehold samt byggestandarden for den respektive ejendom idet visse ejendomme kræve mere vedligehold end andre. De udgifter du er pligtig til at betale i fællesudgifter er derfor en stor variabel i regnskabet for den samlede ejerudgift. For ejerlejligheder og nogle rækkehuse, betales husforsikringen af ejerforeningen, hvorfor denne ikke er en særksilt post i beregning af ejerudgift, men derimod indeholdt fællesudgifterne.

Renovation

Det kan forekomme en anelse misvisende at de i beregningen i ejerudgiften forekommer at være en post der hedder ‘renovation’? I ordets forstand betyder renovation jo nemlig forbedring, en slags vedligeholdelse af håndværksmæssig karakter. Det er dog ikke det som posten dækker over.

Renovationsposten i ejerudgiften pr. md. vil være til stede når vi taler om køb og salg af villaer, sommerhuse og rækkehuse. Posten dækker over kommunens forhold til matriklen hvad angår afhentning af restaffald, bioaffald, hård plast, metal og glas. Alt afhængig af dit behov kan du lave særskilte aftaler med kommunen om frekvensen af afhentningen af ovenstående, hvilket typisk afhænger af hvor stor en familie der er tale om. Renovationsposten fremgår enten særskilt i salgsopstillingen med sit eget beløb eller vil være indeholdt i ejendomsskatteposten. Det afhænger af hvor i landet man er henne idet der er forskellige opkrævningsmetoder fra kommune til kommune.

Husforsikring

Den årlige udgift for husforsikringen vil være en pligtig post at have med når man beregner ejerudgiften pr. måned. Er der tale om en villa, rækkehus eller sommerhus (her fritidshusforsikring), vil denne post være anført særskilt i salgsopstillingen, ligesom det ses i eksemplet øverst oppe på siden. Er der derimod tale om en ejerlejlighed vil den forholdsmæssige andel af hver lejligheds “bidrag”til etageejendommens husforsikring være inkluderet i opkrævningen af fællesudgifter pr. md. Her vil du således betale din andel af den samlede husforsikring beregnet af fordelingstallet.

ejerudgift
Mathias Lund Bach
Indehaver af Nyt Skøde, cand.jur.

Har du spørgsmål i forbindelse med beregning af ejerudgift? Så er du mere end velkommen til at sende mig en besked via kontaktformularen nedenfor eller ringe mig op på 53 70 87 30.

Jeg har siden 2015 dagligt bistået danskere fra hele landet med såvel køb og salg af fast ejendom, samt med tinglysningsekspeditioner. Skriv endelig hvis jeg kan være behjælpelig med din sag.

Kan jeg hjælpe?