Tinglysningsafgift

[one_half]

Tinglysningsafgift

Hvad er tinglysningsafgift? Ved tinglysning af adkomst og rettigheder over fast ejendom skal der betales tinglysningsafgift. Herunder har vi forklaret hvorledes beregningen af tinglysningsafgiften bør ske, afhængig af handlens og ekspeditionens karakter.


Tinglysningsafgift ved køb af fast ejendom

Ved køb af fast ejendom skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Grundafgiften er kr. 1.750,00 (pr. 1. marts 2020) tillagt stempelafgiften på 0,6 % af den samlede købesum for den pågældende handel. Bemærk at grundafgiften i tinglysningsafgiften før 1. marts 2020 var på kr. 1.660 – det er nu ændret. Hvis du eksempelvis køber en ejendom til kr. 1.500.000,00  skal du betale kr. 1.750 + 0,6 % af 1.5 mio (kr. 9.000). Altså sammenlagt kr. 10.750,00. Læs mere om vores produkter i forbindelse med berigtigelse af fast ejendom her.

For så vidt angår den variable andel af tinglysningsafgiften er det vigtigt at bemærke at du her skal runde op til nærmeste 100 før du tillægger grundafgiften på kr. 1.750.

Gå til kontakt


Beregn tinglysningsafgift ved skilsmisse & separation

Såfremt der i ægteskabet har været formuefællesskab vil man kunne opnå afgiftsfritagelse for så vidt angår stempelafgiften på 0,6 % af købesummen. Altså skal der kun betales grundafgiften på kr. 1.750,00 ved uarbejdelsen af nyt skøde efter endt forhold. Afgiftsfritagelse opnåes ved at vedlægge skilsmisse- eller separationsbevillingen. Det er derfor vigtigt at anmode Statsforvaltningen om separation- og skilsmissebevilling forinden man får udført ændringer i tingbogen. Bemærk at reglen om afgiftsfritagelse udelukkende gælder for registrerede partnere, ægtefæller mv. og ikke for ugifte samlevende.

Læs mere om vores produkter i forbindelse med udarbejdelse af nyt skøde ved enten skilsmisse, separation eller samlivsophør her.


Beregn tinglysningsafgift ved samlivsophør

Modsat hvad der er gældende ved skilsmisse og separation så er der ikke afgiftsfritagelse hvad angår stempelafgift ved tinglysning af den ene parts overtagelse af den tidligere fælles ejendom ifm. samlivsophør. Ved samlivsophør skal der derfor både betales grundafgift på kr. 1.750 samt den variable stempelafgift på 0,6 % af købesummen/gældsovertagelsessummen.

Hvad skal der betales tinglysningsafgift af? Hvis begge parter ejer halvdelen af ejendommen, vil den part som som overtager ejendommen skulle betale tinglysningsafgift ud fra den højeste værdi af enten halvdelen af ejendomsvurderingen eller af halvdelen af lånene på ejendommen. Hvis der sammenlagt er gæld i ejendommen på 1.000.000 kr. og ejendomsvurderingen lyder på 800.000 kr. vil der skulle betales tinglysningsafgift af 500.000 kr. Hvilket vil blive 1.750 + 3.000 (0,6 % af 500.000) = 4.750 kr. samlet. Såfremt ejendomsvurderingen er den højeste værdi og 85 % af halvdelen ikke overstiger halvdelen af de på ejendommen hvilende lån, så vil denne værdi være udgangspunktet for beregning. Såfremt nærværende giver anledning til spørgsmål er du altid velkommen til at rette henvendelse på kontakt@skoedenu.dk

Læs mere om vores produkter i forbindelse med udarbejdelse af nyt skøde ved enten skilsmisse, separation eller samlivsophør her.


Tinglysningsafgift pantebreve

Ved stiftelse af pant i fast ejendom skal der modsat tinglysning af adkomst over fast ejendom ikke betales afgift af 0,6 % af den respektive sum, men derimod 1,5 % af hovedstolens størrelse. Ved stiftelse af pantebrev/lån på kr. 1.000.000,00 som sikkerhed i fast ejendom skal der således betales 1,5 % svarende til 15.000,00 tillagt grundafgiften (som er mindre end grundagiften for skøde) på kr. 1.730,00 altså samlet kr. 16.730,00.

[/one_half]

[one_half_last padding=”0 0 0 37px”]

tinglysningsafgift


Om digital tinglysning

Som det første land i verden indførte Danmark i år 2009 digital tinglysning af fast ejendom. Enhver udarbejdelse og tinglysning af skøder skal derfor ske elektronisk.

Tinglysning kan karakteriseres som en sikring af dine rettigheder. Enhver rettighed du må have over en fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod andre rettigheder, eller aftaler i strid med ens egen rettighed over ejendommen.

I forbindelse med tinglysning af et skøde vil du af staten blive opkrævet en tinglysninsafgift. Tinglysningsafgiften er på kr. 1.750,00 + 0,6 % af købesummen. Ved køb af en lejlighed til 1 million kroner vil den opkrævede tinglysningsafgift være kr. 7.750,00. Køber afholder denne udgift.


Beregn selv din afgift på afgiftsberegning.dk


Spørgsmål?

Beregning af tinglysningsafgift er et af vores absolutte specialer. Er du tvivl om hvor meget I skal betale i afgift, så kontakt os og lad os hjælpe jer videre +45 53 70 87 30


Vores ydelser:

Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.800,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 4.000,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 8.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.500,00
Familieoverdragelse, kr. 3.000,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.500,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.500,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00
[/one_half_last]