Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring ved køb af bolig der dækker de forhold som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Ejerskifteforsikringen dækker derfor forhold som køber ikke har haft mulighed for at kende til, altså skjulte fejl og mangler.


Hvornår kan man tegne en ejerskifteforsikring?

Når sælger har valgt at lade huseftersynsordningen finde anvendelse i handlen kan man som køber tegne en ejerskifteforsikring.

Huseftersynsordningen er trådt i kraft når sælger over for køber fremlægger:

1. Tilstandsrapport
2. Elinstallationsrapport, samt
3. Tilbud på betaling af halv ejerskifteforsikring.

Køber kan i disse tilfælde indhente tilbud på betaling af en ejerskifteforsikring, der herefter dække de forhold som ikke er nævnt i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Sælger er forpligtet til at betale halvldelen af billigst indhentede tilbud. Posten refunderes som regel i refusionsopgørelsen i forbindelse med handlens afslutning.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Ejerskifteforsikringen dækker de forhold som ikke er nævnt i hverken tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Ejerskifteforsikringen dækker derfor skjulte fejl og manglver ved ejendommen som er overstået før overtagelsesdagen og som køber ikke har kendt til.

Skulle det vise sig, at der måtte være en skjul mangel på ejendommen hvis opståen ligger forud for overtagelsesdagen, er det således nu et ærinde mellem køber og forsikringsselskabet. Før huseftersynsordningen var det et ærinde mellem køber og sælger. Det er derfor også én af årsagerne til at mangler ved fast ejendom fyldte meget i de danske retssale. Såfremt sælger ikke lader huseftersynsordningen finde anvendelse og køber måtte opdage en mangel, vil sælger være ansvarlig efter de amindelige obligationsretlige regler herom.


Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.800,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 4.000,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 8.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.500,00
Familieoverdragelse, kr. 3.000,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.500,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.500,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00

Kontakt direkte ↴

Du er altid velkommen til at sende mig en henvendelse, også hvis det blot er for uforpligtende spørgsmål vedrørende ejerskifteforsikring.