Debitorskifte af ejerpantebrev

Et tinglyst ejerpantebrev med ejerforeningen som underpanthaver er din ejerforenings sikkerhed for de tilfælde hvor du ikke opfylder dine økonomiske forpligtelser. Skal du overtage et ejerpantebrev? Vi foretager debitorskifte af dit ejerpantebrev for kr. 2.000 inkl. moms.

Ejerpantebreve kan som udgangspunkt betegnes som et proforma dokument, idet pantsætter både angives som debitor og kreditor. Disse konstrunktioner vil typisk ikke godkendes af tinglysningsretten. Ejerpantebrevets legitimitet og funktion indtræder da først når denne overdrages til tredjemand, hvilket i praksis vil betyde at ejerforeningen får underpantsat deres respektive pant i ejerpantebrevet.

Ved ejerskifte af en ejendom vil det derfor være nødvendigt at foretage et debitor- og kreditorskifte, således at den nye ejer af ejendommen står angivet som skyldner i forhold til ejerforeningens underpantsætning. Det er typisk køber der afholder udgiften hertil i form af honorar til berigtiger og i forhold til betaling af den opkrævede tinglysningsafgift.

Foretagelse af et debitorskifte i din handel er inkluderet i både den lille og store køberpakke. Ønsker du blot hjælp til få lavet et debitorskifte af ejerpantebrevet i din handel, er prisen kr. 1.500 inkl. moms.

Normalprisen for denne ekspedition er:

2.000 kr. inkl. moms.

Samlet liste over vores produkter:

- Lille køberpakke, kr. 1.900,00 inkl. moms. → Læs mere
- Stor køberpakke, kr. 2.700,00 inkl. moms. → Læs mere
- Stor køberpakke m. rådgivning kr. 6.250,00→ Læs mere
- Skilsmisseskøde, kr. 1.700,00 inkl. moms. → Læs mere
- Nyt skøde ved samlivsophør, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Nyt skøde ved separation, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Familieoverdragelse, kr. 2.000,00 → Læs mere
- Fjernes fra skødet, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Lysning af Skifteretsattest, kr. 1.500,00  → Læs mere
- Debitorskifte af ejerpanteb., kr. 1.500,00 → Læs mere

debitorskifte af ejerpantebrev

Forsikret hos Djøf Prof. Ansvarsf.
Fuldstændig uafhængig & uvildig
Altid tilfredse kunder - læs mere
Betal først ved handlens afslutning

Kontakt os direkte

debitorskifte af ejerpantebrev

Djøf professionel ansvarsforsikring

Forsikringssum på kr. 1.000.000,00

Policenr.: DKFL100530

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev er i princippet slet ikke et reelt pantebrev, men derimod et slags proformadokument hvor pantsætter giver sig selv, eller den som ejerpantebrevet overdrages til, panteret i den faste ejendom for et bestemt beløb. Som regel foregår dette ved at ejeren af boligen er angivet som hhv. debitor og kreditor og ejerforeningen er underpanthaver. Det er derfor først ved den såkaldte underpantsætning, at et ejerpantebrev får et reelt retligt indhold, idet ejerpantebrevet ellers blot vil reservere en plads i prioritetsordenen, som pantsætteren eventuelt kan udnytte på et andet tidspunkt.

Tinglysning af debitorskifte

I størstedelen af ejerforeninger vil der på ejendommen være tinglyst pant for at sikre at ejerforeningens eventuelle tilgodehavende ved manglende betaling af de månedlige fællesufgifter. Ejerforeningens sikkerhed vil typisk være som registreret underpant i et ejerpantebrev med den respektive ejer som hhv. debitor og kreditor. Pantet kan dog også forekomme i form af pantstiftende vedtæfter eller et skadesløsbrev.

Netop ved ejerskifte af lejligheden vil det derfor være relevant/påkrævet at få foretaget et debitorskifte af ejerpantebrevet. Visse foreninger har vedtaget at der ved en pantstiftende vedtægt blot skal fremgå "den til enhver tid værende ejer" hvorved et debitorskifte af pantebrevet ikke er relevant.

Relaterede ydelser:

Lille køberpakke

1.900 kr.

Den lille køberpakke inkluderer udarbejdelse og tinglysning af nyt skøde samt korrespondance med bank og mægler og endelig afslutning af handlen. Den simple løsning til skødeskrivning. Læs mere her.

Stor køberpakke

2.700 kr.

Den store køberpakke inkluderer alt hvad der skal til for en korrekt afslutning af din bolighandel. Skødeskrivning og tinglysning, forhøjelse af sikkerhed til ejerforeningen samt refusionsopgørelse og frigivelse. Læs mere her.

Skilsmisseskøde

1.700 kr.

Ved skilsmisse, separation eller samlivsophør skal den tidligere fælles ejendom som regel overtages af en af parterne, hvorefter den anden part skal fjernes fra skødet ved udarbejdelse af et nyt skøde, et skilsmisseskøde. Læs mere her.

Familiehandel

2.000 kr.

Overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer kan ske til en pris på 15 % under den sidst kendte offentlige vurdering. Læs mere om skødeskrivning i forbindelse med familiehandler og familieoverdragelser her.