Whistleblower Software

Whistleblower Software

At være whistleblower indebærer at man afslører ulovlige forhold i en virksomhed, organisation eller statslig styrelse eller ministerie. Begrebet “Whistleblower” har af sagens natur mange år på bagen omend vigtigheden af en decideret whistleblowerordning er et fænomen der først har set dagens lys i de senere år. Det øger nødvendigheden af whistleblower software eller andre slags systemer for indberetning relateret hertil.

Mange virsomheder og styrelser har i seneste år gjort det nemt for deres ansatte “at være” whistleblower igennem en decideret whistleblowerordning på arbejdspladsen. Hensigten er, at den eller de personer der måtte være bekendt med et eller flere ulovligte forhold på arbejdspladsen, skal have nemt ved at videregive disse informationer til den relevante del af ledelsen uden at skulle frygte for reprassalier. Disse ordninger har typisk været været implementeret i større organistationer og virksomheder samt især i den finansielle sektor hvor det er decideret lovpligtigt.

I den nærmeste fremtid vil det dog ikke længere være den finansielle sektor der står alene med at være underlagt krav om etablering af en whistleblowerordning i deres virksomheder, men derimod samtlige virksomheder grundet ny EU-lovgivning. I første omgang indebærer det at alle virksomheder over 50 ansatte skal have processer for deres ansatte når det kommer til indberetning af alt fra ulovligheder, uregelmæssigheder og andre øvrige strafbare forhold. Det øger nødvendigheden af godt whistleblower system for den enkelte virksomhed, således at arbejdsbyrden i håndteringen af indberetninger såvel som muligheden for at afgive indberetninger bliver så let som mulig.

Ønsker du at høre mere om hvilke forskellige løsninger til whistleblower software der måtte være relevant for din virksomehd, så skal du altid være velkommen til at tage kontakt til mig for yderligere drøftelse. Til højre i skærmen vil du se links til gældende lovgivning inden for området.

Bevæggrunden

Herunder citat fra EU vedrørende nødvendigheden af whistleblower system, her i relation til overtrædelse af gældende EU-ret og relationen til artikel 11 af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder:

Whistleblowere, dvs. personer, der indberetter (inden for den pågældende organisation eller til en ekstern myndighed) eller offentliggør (offentlige) oplysninger indhentet i forbindelse med forretningsrelaterede anliggender, bidrager til at forebygge skader og afsløre trusler mod eller forhold til skade for offentlighedens interesser, som ellers ville forblive skjult. De afskrækkes dog ofte fra at indberette sådanne forhold af frygt for repressalier. Af disse grunde anerkendes vigtigheden af at yde effektiv beskyttelse af whistleblowere for at beskytte almene interesser i stadig højere grad både på europæisk og internationalt plan. Se link for kilde.

 

ejerudgift
Mathias Lund Bach
Indehaver af Nyt Skøde, cand.jur.

Har du spørgsmål i forbindelse med valg af ordentligt whistleblower system software til din virksomhed? Så er du mere end velkommen til at sende mig en besked eller ringe mig op på 53 70 87 30.