Slettes fra Skøde

Slettes fra skøde


Skal du slettes fra skøde? Vi hjælper dig med at udarbejde og tinglyse et nyt skøde fra kr. 2.000 inkl. moms. Nedenfor kan du læse nærmere om hvilket specifikt produkt der er relevante for netop dig – i forbindelse med ændring af skøde, samt sletning af navn fra skøde.


Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.200,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 3.200,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 7.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.000,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.000,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.000,00
Familieoverdragelse, kr. 2.500,00
Fjernes fra skødet, kr. 2.000,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.000,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.000,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00


Ved du ikke hvilken ydelse der passer præcist til dit behov, er er du altid velkommen til at foretage et opkald eller sende os en mail. Vi bestræber os på altid at svare inden for samme dag – og vi ser frem til også at kunne hjælpe dig.

Ønsker du bare at læse mere information om hvad tinglysning af fast ejendom egentlig er, så tryk her og bliv klogere. Leder du efter begrebsoversigt tryk her.


Tinglysning af fast ejendom

Sikringsakten for alle rettighedstyper over fast ejendom er tinglysning af rettigheden. Når din ret er behørigt tinglyst, er du beskyttet mod tredjemand.

Når du opnår adkomst/rettighed over fast ejendom, skal du beskytte denne rettighed/adkomst ved tinglysning – hvorved den ikke kan blive fortrængt af tredjemands eventuelle konkurrerende rettigheder over samme ejendom. Du ekstingvere således tredjemands ikke-tinglyste rettighed over ejendommen, forudsat at du ikke har været i ond tro om eksistensen af denne.

Tinglysning er derfor din sikringsakt mod andres rettigheder og interesser i det aktiv som fast ejendom er. Rettigheder over fast ejendom har mange varianter, men de har alle det til fælles, at de skal tinglyses for at nyde beskyttelse mod ekstinktion af en aftaleerhverver i god tro.