Skøde

SKØDE | Tinglysning af skøde


Et skøde indeholder de grundlæggende vilkår og detaljer for en ejendomshandel og skal tinglyses for at ændringen af ejerskabet træder i kraft. Vi står for tinglysning af skøde i din handel fra kr. 2.000 inkl. moms. Se alle vores produkter der er relateret til tinglysning af skøde herunder.


Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.200,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 3.200,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 7.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.000,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.000,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.000,00
Familieoverdragelse, kr. 2.500,00
Fjernes fra skødet, kr. 2.000,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.000,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.000,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00


Tinglysning af skøde

Et skøde indeholder de helt grundlæggende oplysninger og vilkår for den respektive handel. Ved udarbejdelse af skøde angives derfor ejendommens adresse, købesum, parter, overtagelsesdag mv. Efter parternes underskrift af skødet skal dette tinglyses. Tinglysning er den måde hvorpå man offentligt får registreret sin rettighed på. Ved tinglysning af skøde får du således registreret din ejendomsret til boligen.

Vi står for udarbejdelse af skøde ved boligkøb, hvilket er alt fra ejerlejligheder, rækkehuse, villaer, parcelhuse, grunde mv. Derudover udarbejder vi også skøde ved skilsmisse, separation, samlivsophør og ved familieoverdragelse. Såfremt du har brug for nyt skøde ifm. dødsfald bistår vi også med tinglysning af skifteretsattest. Øverst på denne side kan du vores samlede prisliste over vores forskellige ydelser i forbindelse med udbarbejdelse af skøde. Du er altid velkommen til at tage kontakt hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i din handel.

Købsaftalen & skøde

Mange tror at købsaftalen er det endelige dokument for handlen. Det er det kun delvist. Købsaftalen er ved underskrift et juridisk bindende dokument, omend dens reelle retsvirkning først træder i kraft ved tinglysning af et skøde.

Efter loven gælder der en fortrydelsesfrist ifm. underskrift af købsaftalen. Du kan således fortryde din underskrift op til 6 dage efter. Såfremt du benytter dig af din retmæssige fortrydelsesfrist er du dog nødsaget til at betale et godtgørelsesbeløb til sælger på 1 % af den i købsaftalen aftalte købesum. Har du således underskrevet en købsaftale vedrørende en lejlighed til kr. 1.000.000,00 vil du skulle betale et godtgørelsesbeløb på kr. 10.000,00.

Hvis du forinden underskrift af den endelige købsaftale har fået indsat et advokatforbehold i købsaftalen, vil du/din advokat kunne fotryde/bakke ud af aftalen, uden at der skal betales et godtgørelsesbeløb til sælger. Hvis du har i sinde at vælge vores store køberpakke inkl. rådgivning, så husk at meddel ejendomsmægleren at du ønsker indsat et advokatforbehold forinden underskrift.