Skøde og refusion

Skøde og refusionsopgørelse


Som boligjurister har vi siden 2015 bistået med hjælp til skøde og refusionsopgørelse til boligkøbere over hele landet. Vores hjælp spænder fra både bistand til gennemgang, skødeskrivning og berigtigelse af dit boligkøb. Vores priser starter fra kr. 2.200 inkl. moms. Vi hjælper også med udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation, samlivsophør og familieoverdragelse. Vores kontor er placeret i København & på Frederiksberg, men vores ydelser er landsdækkende idet vi har 100 % digital sagsbehandling.

Uanset om du vil have os til blot at stå for skødet eller den fulde berigtigelse af din ejendomshandel, så er vi klar til at hjælpe. Vi står for udarbejdelse af det nye skøde samt alle nødvendige tinglysningsekspeditioner der måtte være i din handel – herunder endelig lysning og debitorskifte af ejerpantebrev. Vi bistår også med hjælp til udarbejdelse af refusionsopgørelse og den endelige afslutning af handlen ved frigivelse af købesummen ved anmærkningsfrit skøde. Herunder kan du læse mere om vores forskellige produkter ved skødeskrivning og tinglysning ved køb af bolig.


Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.200,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 3.200,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 7.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.000,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.000,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.000,00
Familieoverdragelse, kr. 2.500,00
Fjernes fra skødet, kr. 2.000,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.000,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.000,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00