Sælgerberigtigelse

Sælgerberigtigelse

En berigtigelse af en handel indebærer at man afslutter handlen på de aftalte vilkår. Hvem der står for berigtigelsen afhænger af hvor i landet handlen foregår. Der har udvilket sig vidt forskellige sædvaner, hvorfor visse dele af landet alene har køberberigtigelse hvorimod det andre steder er hyppigst med sælgerberigtigelse. Hvem der forestår betalingen til berigtigelsen i din handel fremgår typisk i købsaftalens pkt. 8.


Berigtigelse som ydelse

Berigtigelsesydelsen er i loven og i praksis beskrevet som en ekspeditionsmæssig ydelse, hvorfor sælgerberigtigelse ikke ses som værende i uoverensstemmelse med forbudet mod mæglers rådgivning af køber. Der er således intet i vejen med, at ejendomsmægleren forestår berigtigelsen af din ejendomshandel.

Ejendomsmæglerens berigtigelsesaftale

Ejendomsmægleren er sælgers repræsentant og har ansvaret for oplysningen i en handel samt medvirkning til den mest hensigtsmæssige afslutning. Ejendomsmæglerens hovedydelse, selve salget af ejendommen, har intet at gøre med berigtigelsesaftalen idet der her tale om en ekstraydelse. At takke nej til ejendomsmæglerens tilbud om berigtigelse står dig helt frit. Du kan sagtens antage anden sagsbehandler, mægler, jurist eller advokat til alene at hjælpe dig med dette led i handlen, såfremt det ifølge købsaftalen er dit ansvar at betale denne post. Ejendomsmægleren vil herefter være forpligtet til at videregive oplysningerne til den person der skal forestå berigtigelsen af handlen, det fremgår af loven.

Udnyttelse af sælgers manglende kendskab?

Vi oplever tit, at sælger har fået den opfattelse at berigtigelsen er en obligatorisk ydelse man som sælger er nødsaget til at betale ejendomsmægleren for at forestå. Det er naturligvis meget beklageligt, idet det kan vidne om mæglers knap så loyale oplysning over for sælger. At ejendomsmægleren lader det indføje i købsaftalen at netop sælgersiden afholder denne udgift kan i visse tilfælde ses som en genvej til at sælge dig en ekstra ydelse. Andre steder i landet er det jo netop køber der forestår denne udgift?

At ejendomsmægleren frivilligt påfører sin kunde/sælgersiden et merarbejde og dermed også en merudgift har ikke meget logik i sig. Hvorfor belemre sin kunde med den udgiftspost når man som affatter af købsaftalen ligeså godt kan påføre omkostningen til købers side? En berigtigelse er jo netop en berigtigelse, uagtet om det er sælger eller købers repræsentant der forestår den. Prisen kan dog variere voldsomt.

Sælgerberigtigelse – hvorfor så dyrt?

Hvis du er kommet hertil i teksten, så er det vores erfaring at du måske føler dig en smule fejlvejledt eller misinformeret. Hvordan kan det netop være at sælgerberigtigelse er mindst dobbelt – og i visse tilfælde 4 gange så dyrt som en klassisk berigtigelse koster hos et skødekotor eller advokatfirma blot under beskrivelsen køberberigtigelse? Jeg har desværre ikke svaret på dette spørgsmål, men jeg kan godt forstå det virker en anelse forvirrende.

Ønsker du hjælp til berigtigelse uanset om du er sælger eller køber, så gå til kontakt.

Gå til kontaktsiden