Positiv Opfyldelsesinteresse

Positiv opfyldelsesinteresse


En erstatning går ud på, at køberen bliver restitueret for det tab, som udbedring af manglen påfører køber1. Det betegnes således som, at køber har krav på positiv opfyldeldesesinteresse2.Køber skal således stilles som om aftalen var opfyldt efter købsaftalens indhold. I modsætning til den negative kontraktsinteresse, giver den positive opfyldelsesinteresse dermed også dækning for tabt fortjeneste.

Derudover kan køber også blive kendt erstatning for dertilhørende følgeudgifter, hvilket blandt andet kan være tilfældet i de situationer hvor køber og dennes familie skal bo i et skur uden for ejendommen imens f.eks. skimmelsvamp er i gang med at blive udbedret på ejendommen. Det forekommer kun rimeligt, at køber bliver restitueret for de følgeudgifter der måtte være forbundet med, at den nyligt erhvervede ejendommen lider af en mangel.

Den helt konkrete udmåling af erstatningen kan således både ske ud fra en vurdering af hvad det koster at udbedre manglen, som anført ovenfor. Men erstatningen kan også udmåles ud fra den værdiforringelse manglen må antages at have haft for ejendommens værdi3 jf. UfR 2000.234 V.

Du kan også læse mere om negativ kontraktsinteresse.

1: H.P. Rosenmeier: Mangler ved fast ejendom, 6. udgave 2013, s. 244.
2: Peter Pagh: Fast Ejendom – Regulering og køb, 2. udgave, 2014, s. 122.
3: H.P. Rosenmeier: Mangler ved fast ejendom, 6. udgave 2013, s. 245.

positiv opfyldelsesinteresse


Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.800,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 4.000,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 8.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.500,00
Familieoverdragelse, kr. 3.000,00
Fjernes fra skødet, kr. 2.500,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.500,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.500,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00