Overtage hus ved skilsmisse

Overtagelse af hus ved skilsmisse


Ved skilsmisse er det hyppigst at én af parterne overtager hus eller lejlighed og dermed køber den anden ud. Er du blevet skilt eller separeret og ønsker hjælp til overtagelse af huset? Vi står klar til at hjælpe.


Overtagelse af hus ved skilsmisse

Skal du overtage hus ved skilsmisse forudsætter det at der er enighed mellem parterne om på hvilke vilkår det sker på, og til hvilken pris. Mange par vælger at udarbejde en bodelingsoverenskomst, hvor andre blot laver en mindre aftale. Når I er blevet enige om vilkår og pris, så skal der udarbejdes et nyt skøde således at den blivende part indtræder som eneejer.

Vi udarbejder og tinglyser nyt skøde for kr. 2.500 inkl. moms. Hertil kommer tinglysningsafgiften som ved skilsmisse alene er på kr. 1.660.


Overtagelse af hus ved separation

Skal du overtage hus ved separation forudsætter det at der er enighed mellem parterne om på hvilke vilkår det sker på, og til hvilken pris. Afhængigt af hvor langt man er ift. deling af boet vælger nogle at udarbejde en bodelingsoverenskomst, hvor andre alene får ejerskabet ændret på ejendommen. Når I er blevet enige om vilkår og pris for overdragelsen af halvparten, så skal der udarbejdes et nyt skøde således at den blivende part indtræder som eneejer.

Vi udarbejder og tinglyser nyt skøde for kr. 2.500 inkl. moms. Hertil kommer tinglysningsafgiften som ved separation alene er på kr. 1.660.


Overtagelse af hus ved samlivsophør

Skal du overtage hus ved samlivsophør forudsætter det at der er enighed mellem parterne om på hvilke vilkår det sker på, og til hvilken pris. Når samlevende går fra hinanden er det sjældent relevant med udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst. Det skyldes at reglerne om formuefællesskab ikke gælder ved samlevende, hvorfor der intet bo er at dele. Det er alene ejerskabet af den fælles ejendom der skal deles og det aftaleretlige grundlag kan være en simpel overdragelsesaftale. Når I er blevet enige om vilkår og pris, så skal der udarbejdes et nyt skøde således at den blivende part indtræder som eneejer.

Vi udarbejder og tinglyser nyt skøde for kr. 2.500 inkl. moms. Hertil kommer tinglysningsafgiften som ved samlivsophør er på kr. 1.660 tillagt 0,6 % af købesummen. Læs mere om beregning af tinglysningsafgift ved samlivsophør her.


Overtagelse af hus ved dødsfald

Skal du overtage huset efter dødsfald, så læs nærmere herom på vores side om tinglysning af skifteretsattest.


Alle ydelser:

Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.800,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 4.000,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 8.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.500,00
Familieoverdragelse, kr. 2.500,00
Fjernes fra skødet, kr. 2.500,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.500,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.500,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00