Kreditorskifte

Kreditorskifte


Vi hjælper med kreditorskifte så du overtage et pantebrev med sikkerhed i fast ejendom. Vi forestår kreditorskiftet af pantebrevet, således at du står behørigt anført som kreditor for dit tilgodehavende.


Kreditorskifte fra kr. 2.000 kr. inkl. moms.

Et kreditorskifte, også kaldet transport af pantebrev, indebærer at den tidligere kreditor for det skyldige beløb udgår til fordel for hæftelsens nye kreditor. Et kreditorskifte kræver som hovedregel ikke accept fra debitor og kan derfor ske ved en simpel tinglysning. Nedenfor kan du læse mere om debitorskifte ved fast ejendom.

Debitorskifte fra kr. 2.000 inkl. moms.

Debitorskifte af fast ejendom er hovedsageligt relevant i de tilfælde hvor der sker ejerskifte af fast ejendom og hvor den nye ejer skal indtræde som debitor til sikkerhed for ejerforeningen. Sidstnævnte sker hyppigst ved debitorskifte af ejerpantebrev.


kreditorskifteJeg glæder mig til at høre fra dig.

kreditorskifte

Cand.jur. Mathias Lund Bach

+45 53 70 87 30


Alle ydelser:

Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.800,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 4.000,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 8.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.500,00
Familieoverdragelse, kr. 3.000,00
Fjernes fra skødet, kr. 2.500,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.500,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.500,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00