Købermægler

Købermægler

Ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, ikke købers. Dette er nu i endnu højere grad blevet præciseret i de seneste ændringer til ejendomsmæglerloven som trådte i kraft den 1. januar 2015. Sælgers mægler må ikke rådgive køber jf. LOFE § 26, stk. 1. Et nyt marked har set dagens lys; købersmægler/købermægler.

Købermægler vil modsat ejendomsmægleren – være købers rådgiver i ejendomshandelen. Men som forskel fra en normal berigtigelse af en ejendomshandel vil købermægler også bistå køber med vurdering og rådgivning allerede ved købers erklærede interesse for en specifik ejendom. Købermægler vil herefter give sin vurdering af boligens værdi samt fordele og ulemper ift. købers specifikke ønsker og behov.Mest interessant er det dog, at købersmægler, mod betaling, tilbyder at hjælpe køber med budgivning og strategi. Der må anses at være et enormt potentiale for at rådgive køber netop om budgivning og prisforhandling på fast ejendom. Hvilke erfaringer har en almindelig køber af fast ejendom om budgivning og prisforhandling? Højst sandsynlig ikke særlig meget erfaring.Iflg. en undersøgelse erklærede 192 ud af 347 adspurgte danske ejendomsmæglere, at “at der ville blive givet et større afslag i prisen, hvis køberne hyrede en professionel mægler i stedet for selv at stå for forhandlingen”. Undersøgelsen er udarbejdet af SurveyMonkey for virksomheden Købersmægler.dk. Læs mere herom i artiklen på politiken.dk.


Har du udset dig en bolig og ønsker du hjælp til at få aftalt den rigtige pris, gennemgang af dokumenter samt assistance til handlens berigtigelse? Kontakt os i dag.


– Lille køberpakke/berigtigelse, → Læs mere
– Stor køberpakke/berigtigelse, → Læs mere
– Stor køberpakke m. rådgivning → Læs mere
– Nyt skøde ved skilsmisse → Læs mere
– Nyt skøde ved separation → Læs mere
– Nyt skøde ved samlivsophør → Læs mere
– Familieoverdragelse → Læs mere
– Fjernes fra skødet → Læs mere
– Tinglysning af skifteretsattest → Læs mere
– Ændring af navn på skøde → Læs mere
– Debitorskifte af ejerpantebrev →Læs mere
– Udarbejdelse af testamente → Læs mere
– Udarbejdelse af ægtepagt → Læs mere
– Samejeoverenskomst → Læs mere


Nærmere om konsekvenserne af revideringen af LOFE – med fokus på købermægler

De senste ændringer af LOFE blev vedtaget 20. maj 2014 med det formål at øge forbrugerbeskyttelsen og forbrugerinformationen, samt skabe mere konkurrence og tillige at bidrage til et mere effektivt boligmarked1. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. januar 2015. En af de mest væsentligste ændringer ved revideringen, som også har fået meget omtale i medierne er den klare præcisering af ejendomsmæglerens rolle som sælgers repræsentant, og ikke købers. Denne præcisering kan antages at have haft en medvirkende årsag til at et nyt marked, der ellers tidligere kun har været set i udlandet, nu har set dagens lys, nemlig en købermægler. En købermægler vil modsat en advokat ikke kun tilbyde rådgivning men tillige bistand i forhold til vurdering af ejendommen og selve prisforhandlingen. Sidstnævnte er ikke en del af en advokats job når denne yder bistand til en klient ved køb af fast ejendom.

Præciseringen af ejendomsmæglerens rolle som sælgers repræsentant har ogå betydet at ejendomsmægleren nu har fået forbud mod at yde decideret køberberigtigelse, for at undgå at ejendomsmægleren står på begge sider i handlen, hvilket tidligere kan antages at have ført til en forhastet sagsbehandling til ulempe for køber. Denne præcisering kaldes dobbeltrepræsentationsforbuddet jf. LOFE § 26, og bliver i betænkning beskrevet således; (..) ingen formidler kan varetage købers og sælgers interesser lige godt i den samme ejendomshandel (..) Begge parter kan have brug for at have hver deres rådgiver, som de betaler direkte hver for sig.

Ejendomsmægler kan dog stadig tilbyde køber at forestå berigtigelsen, så længe denne ydelse ikke ligeledes indeholder decideret køberrådgivning. Man har således accepteret at ejendomsmægler altså stadig kan stå på begge sider af en handel, så længe ejendomsmæglerens bidrag på købersiden udelukkende har en praktisk og ikke-materiel karakter. Altså kan ejendomsmægleren godt forestå berigtigelsen af ejendomshandlen da denne har karakter af kun at være ekspeditionsmæssig. Det er dog ejendomsmæglerens opgave at oplyse køberen om muligheden for at søge bistand hos advkoat eller anden rådgiver jf. LOFE § 26, stk. 3. Det må dog findes en smule kritisabelt, at store ejendomsmæglerkæder i mange tilfælde får inkluderet sælgerberigtigelse i en handel og/eller vælger at forestå berigtigelsen for købers regning. Selvom det ikke materielt er i strid dobbeltrepræsentationsforbuddet jf. LOFE § 26, stk 1 og § 24, stk. 2, så synes det at være potentielt farligt, idet det kan tænkes at en sags ekspedition kan fremskyndes – til ulempe for køber og dennes retsstilling, især hvis køber ikke har imødekommet mæglers anbefaling om at søge juridisk bistand eller bistand til berigtigelse hos tredjemand.Det er ikke overraskende at en præcisering af ejendomsmægler som sælgers repræsentant nu har åbnet dørene til, at køber ikke blot skal have en repræsentant der står for en blåstempling af de juridiske forhold omkring en given ejendom, men tillige også arbejdsbyrder som vurdering af ejendommen og bistand til en prisforhandling3. Købermægleren er således at betragte som en direkte modpart til ejendomsmægleren, da købermægleren ikke blot står for de juridiske og aftaleretlige udfordringer i handlen, men også som et direkte talerør for køber som går ind og forhandler om prisen med ejendomsmægleren. Økonom og sekretariatschef i Boligøkonomisk videnscenter har endda udtalt følgende om konsekvensen af den reviderede LOFE: ”Det er godt, at det nu slås fast med syvtommersøm, at ejendomsmæglere er sælgers mand og ikke købers mand. Det er med til at hjælpe boligkøberen og forbrugeren, som er den svage part i forhandlingerne”.

1. Kristian Dreyer & Ali Simiab, Ejendomsmæglerloven, 1. udgave, 2015, s. 5.
2. Jf. betænkning nr. 1241/1992, s. 62
3. Carsten Vitoft, Politiken, artikel af 31. juli 2015: “Ekspert: Købermægler er en nødvendig hjælp til køberne”.
4. Carsten Vitoft, Politiken, artikel af 31. juli 2015: “Ekspert: Købermægler er en nødvendig hjælp til køberne”.