Gæld i bil

slette pant i bil

Slette tinglyst gæld i bil

Uanset om du er i gang med at købe eller sælge en bil er det vigtigt at du får tjekket om der er tinglyst gæld i bilen. Ligesom ved fast ejendom, så kan banker og privatpersoner tinglyse deres lån i din bil som pant for deres tilgodehavende.

Vi eksperter i digital tinglysning og kan hjælpe dig med:

Pakke 1. Tjekker bilen for gæld og henter bilbogsattest, kr. 295 inkl. moms.
Pakke 2
. Sletter pant i bil for sælger eller køber, kr. 795 inkl. moms.*
*Inkluderer også koordination med pengeinstituttet/kreditor.

Tjek bilen for pant med en bilbogsattest

Tjek bilen for pant før du sælger og køber bilen. Har du som sælger ikke tjekket bilen for pant og slettet eventuelt gæld i bilen forinden du sælger den videre, vil der med al sandsynlighed risikere at modtage et mangelskrav fra køberen af din bil. Hvis du som køber ikke får tjekket bilen for pant inden du erhverver den, vil du kunne ende med at hæfte for gælden. Banken som er kreditor for tilgodehavende har krav på sit tilgodehavende, uagtet af hvem der nu end måtte være ejeren af bilen.

Hvorfor du skal vælge os

Vi modtager mange kunder som har fået fejlagtige oplysninger om gæld eller manglende på samme i den bil de ejer eller den de overvejer at købe. Der findes mange online tjenester der hurtigt kan tjekke en bil for tinglyst gæld. Disse tjenester henter automatisk oplysningerne fra Tingbogen og kan se om der er tinglyst pant, men tjenesterne er langt fra alle ajour med virkeligheden. Indgår du en handel på baggrund af uopdaterede oplysninger, køber du ikke kun en bil – men også sælgerens gæld. Det er ikke særlig smart. Hos Nyt Skøde er vi uddannede jurister med stor ekspertise i digital tinglysning. Antager du vores hjælp indtræder vi som et ekstra par øjne på sagens kerne: bilen.

Slette pant i bil

Tinglysning er en kreditors sikringsakt der har til hensigt at øge sikkerheden for sit lån ved at tage pant i aktivet, hvilket i dette tilfældet er bilen. En tinglysning er en sikringsakt for såvel lånegiver, lånetager og en eventuel ny erhverver af denne bil, som har pligt til at tjekke bilen for gæld forinden køb. Har långiver sikret sit pant ved tinglysning i bilbogen er denne sikret sit pant uagtet at bilen i mellem tid har skiftet ejer. Som køber af en bil har du en undersøgelsespligt, og denne omfatter også et tjek af bilbogen for eventuel gæld forinden endeligt køb. Opdager du som køber at der er pant i den bil du har dine øjne på, så bed sælger om at slette pantet i bilen før overdragelsen finder sted.


Hurtig hjælp til at slette gæld i bil

Jeg er uddannet jurist og ekspert i tinglysning af ejerskab, rettigheder og pant i fast ejendom og i bilbogen. Lad mig hjælpe jer med at slette jeres tinglyste pant i bilen så I kan komme videre med handlen med en ren bilbogsattest.

Cand.jur. Mathias Lund Bach

Ring 53 70 87 30

Start din sag nu

Vi sørger for at tjekke bilbogen og slette gæld i bilen forinden eller efter salg. Du er altid velkommen til at sende en uforpligtende henvendelse.


    Gæld i bil som ejerpantebrev

    Når der er gæld i bilen består denne typisk i form af et ejerpantebrev. Et ejerpantebrev er teknisk set et selvskyldner dokument hvor du, som ejer af bilen, er indsat i både rollerne som kreditor såvel som debitor. Herefter lyser banken sit underpant i ejerpantebrevet som sikkerhed for deres lån. Når gælden i bilen er indfriet plejer banken typisk at slette underpantet i bilen, hvormed der ikke længere er noget pant eller låneforhold tilknyttet bilen. Det enste der dog fortsat består er selve skallen, nemlig ejerpantebrevet. Medmindre dette ønskes overtaget af køber (hvilket indebærer en tinglysningsafgift på kr. 1.660 + honorar til advokat), så skal dette slettes af bilbogen idet den indeholder de tidligere ejers navne.