Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning (parcelhusreglen)


Ejendomsavancebesktatningsloven (EBL) indeholder regler om hvilke ejendomme der er undergivet avancebeskatning – hvilket er alle typer af ejendomme, så længe de ikke ahændes som led i næring.


Fortjeneste og tab opgøres for hver ejendom for sig, som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen.

Hovedreglen: Ejendomsavancebeskatning sker af fortjenesten
Undtagelsen: Parcelhusreglen

Såfremt ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele perioden hvor ejeren har ejet ejendommen, så er fortjenesten ikke skattepligtig. Denne væsentlige undtagelse er bedre kendt som parcelhusreglen. Der skal have været tale om reel beboelse og her ligger bevisbyrden hos skatteyderen. Der lægges vægt på en række forhold for parcelhusreglens anvendelse, herunder: varighed af opholdet i ejendommen, forbrugsudgifterne på ejendommen i den gældende periode, forsikringsforhold, lejeforhold mv. Der gælder ikke en egentligt minimumsperiode for beboelse af ejendommen, omend ren proformatilflytning naturligvis ikke er gyldig.