Bliv eneejer af huset

Bliv eneejer af hus


Står du og skal overtage den tidligere fælles ejendom ved skilsmisse, separation, samlivsophør eller dødsfald? Vi sørger for at udarbejdelse af nyt skøde således at du kommer til at fremgå som enejer af huset.


Såfremt du eller din æftefælle/partner skal overtage det som tidligere var den fælles ejendom, så skal der udarbejdes et helt nyt skøde hvor den overtagende part fremgår som eneste adkomsthaver på skødet.

Bankens godkendelse til enehæftelse

For at kunne foretage ændringen af skødet forudsættes det, at den overtagende part er godkendt af bank og realkreditinstitut til at være enedebitor på ejendommens lån. Til brug for vores sagsbehandling skal vi derfor have tilsendt en skriftlig godkendelse herpå. Gælder ikke såfremt det sker til længstlevende ægtefælles overtagelse, men alene ved skilsmisse og samlivsophør.

Vi sørger for nyt skøde så du bliver eneejer

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af nyt skøde, så skriv eller ring til os i dag helt uforpligtende. Du er også mere end velkommen til at kontakte os hvis du sidder inde med spørgsmål vedrørende beregning af tinglysningsafgift mv. i forbindelse med den ene parts overtagelse. Vi ser frem til at høre fra dig. Ønsker du at læse mere om udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation eller samlivsophør? Så gå til vores side vedr. skilsmisseskøde der indeholder alle relevante oplysninger. Bliv enejer af hus med vores hjælp – fra start til slut.

Ring +45 53 70 87 30


Alle ydelser:

Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.800,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 4.000,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 8.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.000,00
Familieoverdragelse, kr. 3.000,00
Fjernes fra skødet, kr. 2.000,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.000,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.500,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00


Afgiftsfritagelse ved skilsmisse og separation

Tinglysningsafgiften ved køb af fast ejendom bliver udregnet på baggrund af købesummen. Der skal betales 0,6 % af den respektive købesum tillagt grundafgiften på kr. 1.660,00. Såfremt der i ægteskabet har været formuefællesskab vil man ved udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse eller separation kunne opnå afgiftsfritagelse for så vidt angår stempelafgiften på 0,6 % af købesummen. Altså skal der kun betales grundafgiften på kr. 1.660,00 ved uarbejdelsen af nyt skøde efter endt forhold.

Afgiftsfritagelse opnåes ved at vedlægge skilsmisse- eller separationsbevillingen ved udarbejdelsen af det nye skøde. Det er derfor vigtigt at anmode Familieretshuset om separation- og skilsmissebevilling forinden man får udført ændringer i tingbogen. Bemærk at reglen om afgiftsfritagelse udelukkende gælder for registrerede partnere, ægtefæller mv. og ikke for ugifte samlevende.

Samlivsophævelse – Tinglysningsafgift

Modsat ved skilsmisse og separation så gælder der ikke afgiftsfritagelse for så vidt angår stempelafgift ved tinglysning af den ene parts overtagelse af den tidligere fælles ejendom ifm. samlivsophør. Ved samlivsophør skal der således både betales grundafgiften på kr. 1.660 samt den variable stempelafgift på 0,6 % af købesummen/gældsovertagelsen.

Hvad skal der betales tinglysningsafgift af? Hvis begge parter ejer halvdelen af ejendommen, vil den part som som overtager ejendommen skulle betale tinglysningsafgift ud fra den højeste værdi af enten halvdelen af ejendomsvurderingen eller af halvdelen af lånene på ejendommen. Hvis der sammenlagt er gæld i ejendommen på 1.000.000 kr. og ejendomsvurderingen lyder på 800.000 kr. vil der skulle betales tinglysningsafgift af 500.000 kr. Hvilket vil blive 1.660 + 3.000 (0,6 % af 500.000) = 4.660 kr. samlet.

Forsikret hos Djøf
Uafhængig & uvildig
Altid tilfredse kunder
Betal ved afslutning

Start din sag i dag ↴


    Mathias har under hele forløbet handlet professionelt, effektivt og besvaret alle spørgsmål vi havede i forbindelse med vores interne salg af bolig og feriehus. Prisen er efter min vurdering også yderst konkurrencedygtig.

    Hurtig og kompetent service til meget rimelig pris. Kan varmt anbefales