Andelsbolig

Andelsbolig

Hvad er en andelsbolig, og hvad skal man være opmærksom på før man køber en? På denne side kan du blive klogere på andelsboligkonstruktionen, andelskronen samt forskellen er på andels- og ejerlejligheder.


andelsbolig

Et anderledes ejerskab – brugsret

Juridisk, så er en andelsbolig alene en brugsret over en given lejlighed i en andelsboligforening, hvor en ejerlejlighed er at betegne som fast ejendom og hører under den private ejendomsret. Som medlem af en andelsboligforeningen har du, ud fra din andelsboligs areal, en forholdsmæssig andel i foreningens formue. Ejerskabet er således ikke relateret til den specifikke andelsbolig som du selv bebor, men den størrelsesmæssige andel som lejligheden repræsenterer i forhold til foreningens samlede areal.

Prissætning – begrænset af andelskronen

Én af de mest centrale forskelle på en andelsbolig og en ejerlejlighed, hus, sommerhus mv. er at værdien af en andelsbolig ikke er fri. Du kan derfor ikke prissætte din andelbolig som du ønsker og sælge den til hvem du ønsker. En andelsbolig prissættes ud fra andelskronen, der er en fastsat enhed af andelboligforeningen på baggrund af forskellige regnskabsprincipper.

Start din sag i dag ↴