Negativ Kontraktsinteresse

Negativ kontraktsinteresse


Hvor positiv opfyldeldesinteresse handler om stille køber køber som var der leveret korrekt realydelse, så handler negativ kontraktsinteresse om at køber bliver stillet som om aftalen aldrig var indgået. Ved at rejse krav efter princippet om negativ kontraktsinteresse kan der således ikke ske erstatning for poster, der vedrører handlens opretholdelse idet man netop skal stilles som om aftalen ikke var indgået. Negativ kontraktsinteresse er derfor relevant i de tilfælde man vælger at hæve købet og i den forbindelse vælger at søge erstatning for udgifter forbundet med overtagelse af ejendommen1.

1: H.P. Rosenmeier: Mangler ved fast ejendom, 6. udgave 2013, s. 248.


Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.800,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 4.000,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 8.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.500,00
Familieoverdragelse, kr. 3.000,00
Fjernes fra skødet, kr. 2.500,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.500,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.500,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00