Skøde & refusionsopgørelse

Berigtigelse af din ejendomshandel inkluderer udarbejdelse og tinglysning af skøde samt refusionsopgørelse. Vi er med fra start til slut, for kun kr. 2.700 inkl. moms.

Vores store køberpakke med skøde og refusionsopgørelse inkluderer alt hvad der skal til for en korrekt afslutning af din handel. Vi er med helt indtil det sidste punktum er sat. Herunder kan du se hvad vores fulde berigtigelse omfatter:

Omfatter:

  • Korrespondance med mægler samt køber og sælgers pengeinstitutter
  • Prøvetinglysning af skøde
  • Udarbejdelse af endeligt skøde samt indhentelse af underskrifter
  • Tinglysning af debitorskifte med sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf
  • Tinglysning af endeligt skøde
  • Udarbejdelse og godkendelse af refusionsopgørelse
  • Slette sælgers hæftelser
  • Frigive købesummen ved anmærkningsfrit skøde og afslutning af handlen
  • Prisen er eksklusive tinglysningsafgiften og rådgivning

Seneste tilbagemeldinger vedr. skøde og refusionsopgørelse:

"Vi har været yderst tilfredse med det stykke arbejde der er gjort, i forbindelse med køb af vores sommerhus. Vi benytter os gerne af Nyt Skøde en anden gang."

Af Louisa M. - Kastrup, den 27. juli 2016
Køb af sommerhus -
stor køberpakke

"Vi brugte Nyt Skøde til al parpirarbejde i forbindelse med købet af vores sommerhus. De har overordentligt rimelige priser, og sagsarbejdet blev udført hurtigt og professionelt uden nogen slinger i valsen, vi kan kun anbefale andre at benytte dette selskab."

Af Birgit F.B. - København N, den 21. juli 2016
Køb af sommerhus -
stor køberpakke

"Hej Mathias. Tak for hjælpen. Jeg har en mere i optikken. Vi tales ved."

Af Mads C. - Esbjerg, den 4. juli 2016
Køb af ejendom -
stor køberpakke

"Vi har benyttet www.skoedenu.dk og er MEGET tilfredse med resultatet. Både vi og køber har været meget langsommelige og dårlige til at passe vores del, men skoedenu.dk har tålmodigt og vedholdende forfulgt opgave. En stor tak fra vores side; Mathias du får en uforbeholden anbefaling fra vores side. Venlig hilsen Marianne."

Af Marianne G. - Stenløse, den 1. juli 2016
Auktionsskøde & videresalg af ejendom -
stor køberpakke

"Hurtig og problemfri behandling af skøde og refusionsopgørelse. Vi kan anbefale "skoedenu.dk" når der skal handles bolig. Tak for samarbejdet, det har været en fornøjelse."

Af Henrik M. - Nykøbing Sj., den 25. juni 2016
Køb af sommerhus -
stor køberpakke

"Hjælpsomhed, hurtighed, ordentlighed, professionalisme og god service er de ord, der fald mig ind, når jeg skal beskrive den assistance, vi har modtaget fra Mathias Lund Bach i forbindelse med udarbejdelse af skøde og berigtigelse af handlen ved køb af vores sommerhus."

Af Søren H.C. - Føllenslev, den 18. februar 2016
Køb af sommerhus -
stor køberpakke

"Har været meget tilfreds, hurtige svar og tilbagemeldinger. Rigtig god service til en god pris"

Af Christian P.L. & Mette K.H. - Fredensborg, den 11. december 2015
Køb af ejerlejlighed -
stor køberpakke

"Tak for al din hjælp - det har været gennemført professionelt!"

Af Emil H.S.S. - København NV, den 14. september 2015
Køb af ejerlejlighed -
stor køberpakke

Samlet liste over vores produkter:

- Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 1.900,00 → Læs mere
- Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 2.700,00 → Læs mere
- Stor køberpakke m. rådgivning kr. 6.250,00→ Læs mere
- Nyt skøde ved skilsmisse, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Nyt skøde ved separation, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Nyt skøde ved samlivsophør, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Familieoverdragelse, kr. 2.000,00 → Læs mere
- Fjernes fra skødet, kr. 1.700,00 inkl. moms → Læs mere
- Tinglysning af skifteretsattest, kr. 1.500,00 → Læs mere
- Ændring af navn på skøde, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Debitorskifte af ejerpantebrev, kr. 1.500,00 →Læs mere
- Udarbejdelse af testamente, kr. 4.000,00 → Læs mere
- Udarbejdelse af ægtepagt, kr. 3.000,00 → Læs mere
- Samejeoverenskomst, kr. 4.000,00 → Læs mere

Skøde og refusionsopgørelse

Hos os koster det ikke noget at spørge. Ring til os på +45 53 70 87 30 eller udfyld formularen nedenfor. Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt os direkte

Kontakt os i dag vedrørende skøde og refusionsopgørelse. Vi besvarer altid din henvendelse samme dag og mange gange inden for kun 1 time.

Med ejendomsmægler
Uden ejendomsmægler
Skøde og refusionsopgørelse

Djøf professionel ansvarsforsikring

Forsikringssum på kr. 1.000.000,00

Policenr.: DKFL100530

Købsaftale & skøde

Mange tror at købsaftalen er det endelige dokument for handlen. Det er det kun delvist. Købsaftalen er ved underskrift et juridisk bindende dokument, omend dens reelle retsvirkning først træder i kraft ved tinglysning af et skøde.

Efter loven gælder der en fortrydelsesfrist ifm. underskrift af købsaftalen. Du kan således fortryde din underskrift op til 6 dage efter. Såfremt du benytter dig af din retmæssige fortrydelsesfrist er du dog nødsaget til at betale et godtgørelsesbeløb til sælger på 1 % af den i købsaftalen aftalte købesum. Har du således underskrevet en købsaftale vedrørende en lejlighed til kr. 1.000.000,00 vil du skulle betale et godtgørelsesbeløb på kr. 10.000,00.

Hvis du forinden underskrift af den endelige købsaftale har fået indsat et advokatforbehold i købsaftalen, vil du/din advokat kunne fotryde/bakke ud af aftalen, uden at der skal betales et godtgørelsesbeløb til sælger. Hvis du har i sinde at vælge vores store køberpakke inkl. rådgivning, så husk at meddel ejendomsmægleren at du ønsker indsat et advokatforbehold forinden underskrift.

Læs mere om advokatforbehold i vores begrebs-ordbog ved at trykke her.

Refusionsopgørelsen

Refusionsopgørelsen har til formål at være det endelige indbyrdes regnskab mellem køber og sælger med udgangspunkt i skæringsdagen. Overtager du f.eks. en ejendom den 1. april, så har sælger allerede betalt ejendomsskatterne for første halvår på ejendommen, altså perioden fra 1. januar til 1. juli. Ved refusionsopgørelsen vil der således være en post hvor du refundererer for den del af det halve år, hvor du ejer ejendommen. I dette tilfælde vil det være april, maj & juni. Ved overtagelse af ejendommen den 1. april vil du i refusionsopgørelsen derfor skulle refundere for 3 måneder af de betalte ejendomsskatter til sælger.

Berigtigelse af skøde

Berigtigelse af fast ejendom betyder at handlen gennemføres på de aftalte vilkår - som de er oplistet i købsaftalen. En berigtigelse dækker således over en proces der først afsluttes når det absolut sidste punktum er sat i den respektive ejendomshandel.

Køb af fast ejendom

Køb af fast ejendom kan være en meget uoverskuelig størrelse, især hvis det er første gang. Vi sørger for at dit køb bliver et trygt køb. Når vi overtager sagsbehandlingen, så er vi din repræsentant indtil det allersidste punktum er sat. Vi står for al korrespondance med mægler, skødeskrivning, indhentelse af underskrifter, tinglysning af nyt skøde, at fjerne sælgers anmærkninger og til sidst, frigive købesummen ved anmærkningsfrit skøde - med et eventuelt fradrag af refusionssaldoen. Du/I skal kun gøre noget når besked gives.

Vi gør en stor dyd ud af altid at være til at få fat på. Vi svarer altid på dine mails samme dag, og sætter altid rigeligt tid af til spørgsmål og vejledning pr. telefon under kontorets åbningstider. Det er vigtigt at du har mulighed for at følge med i processen, og få dine spørgsmål besvaret.

Tinglysning af fast ejendom

Når du opnår adkomst/rettighed over fast ejendom, skal du beskytte denne rettighed/adkomst ved tinglysning - hvorved den ikke kan blive fortrængt af tredjemands eventuelle konkurrerende rettigheder over samme ejendom. Du ekstingverer således tredjemands ikke-tinglyste rettighed over ejendommen, forudsat at du ikke har været i ond tro om eksistensen af denne.

Tinglysning er derfor din sikringsakt mod andres rettigheder og interesser i det aktiv som fast ejendom er. Rettigheder over fast ejendom har mange varianter, men de har alle det til fælles, at de skal tinglyses for at nyde beskyttelse mod ekstinktion af en aftaleerhverver i god tro.

Digital tinglysning

Skødeskrivning foregår ikke længere ved affattelse af handlens indhold på et fysisk papir. Danmark var det første land i verden, som i 2009 indførte en komplet digitalisering af skøder, pantrebreve mv. Enhver tinglysning af et juridisk dokument foregår derfor elektronisk, og der skal derfor også underskrives, elektronisk. Man underskriver ved at tilgå , hvor man logger på med sit NEM-id. Vi er selvfølgelig altid behjælpelig med guide og assistance til hvorledes du får underskrevet dit skøde korrekt på tinglysning.dk

Ønsker du at beregne din tinglysningsafgift via tinglysningsrettens hjemmeside, gå til Beregn din afgift.

Beregning af tinglysningsafgift

Ved køb af fast ejendom skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Grundafgiften er kr. 1.660,00 tillagt stempelafgiften på 0,6 % af den samlede købesum for den pågældende handel. Hvis du eksempelvis køber en ejendom til kr. 1.500.000,00  skal du betale kr. 1.660 + 0,6 % af 1.5 mio (kr. 9.000). Altså sammenlagt kr. 10.660,00.

Hvad omfatter fast ejendom?

Fast ejendom er som udgangspunkt et jordareal, hvorimod andre fysiske genstande er at betragte som løsøre. Altså skelnes der mellem selve jorden, og hvad der således løst er tilknyttet til jorden. Om en genstand er at betragte som løsøre eller en del af det givne jordareal afhænger af en vurdering af om hvorvidt genstanden på en naturlig måde er forbundet med jordarealet. Hvis genstanden er forbundet med jordarealet, vil denne være en del af den faste ejendom, som et eksempel kan man forestille sig en silo der opbevarer korn - er denne ved støbning fastgjort - eller har den en mere mobil karakter? - Svaret på dette spørgsmål vil således give dig svaret på om genstanden er en del af den faste ejendom.

En genstand, som isoleret betragtet ellers ville være et løsøre, kan opnå tilknytning til den faste ejendom såfremt tilknytningsforholdet til ejendommen har en vis fasthed og varighed. Hertil kan det tænkes, at en campingvogn, der har stationær karakter, over tid, vil kunne formodes at være en del af den faste ejendom og ej længere at betragte som løsøre.

Relaterede ydelser:

Lille køberpakke

1.500 kr.

Den lille køberpakke inkluderer udarbejdelse og tinglysning af nyt skøde samt korrespondance med bank og mægler og endelig afslutning af handlen. Den simple løsning til skødeskrivning. Læs mere her.

Stor køberpakke

2.350 kr.

Den store køberpakke inkluderer alt hvad der skal til for en korrekt afslutning af din bolighandel. Skødeskrivning og tinglysning, forhøjelse af sikkerhed til ejerforeningen samt refusionsopgørelse og frigivelse. Læs mere her.

Skilsmisseskøde

1.500 kr.

Ved skilsmisse, separation eller samlivsophør skal den tidligere fælles ejendom som regel overtages af en af parterne, hvorefter den anden part skal fjernes fra skødet ved udarbejdelse af et nyt skøde, et skilsmisseskøde. Læs mere her.

Familiehandel

1.500 kr.

Overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer kan ske til en pris på 15 % under den sidst kendte offentlige vurdering. Læs mere om skødeskrivning i forbindelse med familiehandler og familieoverdragelser her.