Sælgerpakke

Om det er køber eller sælger som står for udgifterne til handlens berigtigelse afhænger af hvor i landet vi er. Afholder du som sælger udgifterne til berigtigelsen? Så læs om vores skræddersyede løsninger her på siden.

Stor sælgerpakke - fuld berigtigelse

2.700 kr. inkl. moms.

Den store sælgerpakke er den fulde berigtigelse af din ejendomshandel. Pakken inkluderer udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt endelig afslutning af handlen. Arbejdet stopper først når alt er faldet på plads.


Omfatter:

  • Korrespondance med mægler samt køber og sælgers pengeinstitutter
  • Prøvetinglysning af skøde
  • Udarbejdelse af endeligt skøde samt indhentelse af underskrifter
  • Tinglysning af debitorskifte med sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf
  • Tinglysning af endeligt skøde
  • Udarbejdelse og godkendelse af refusionsopgørelse (ikke indeholdt i lille køberpakke)
  • Slette sælgers hæftelser
  • Frigive købesummen ved anmærkningsfrit skøde og afslutning af handlen
  • Prisen er eksklusive tinglysningsafgiften og rådgivning