Overtage hus ved skilsmisse

Står du og skal overtage den tidligere fælles ejendom ved skilsmisse, separation eller samlivsophør? Vi sørger for at udarbejdelse af nyt skøde således at du kommer til at fremgå som enejer af ejendommen, vores pris er på kr. 1.700 inkl. moms.

Såfremt du eller din æftefælle/partner skal overtage det som tidligere var den fælles ejendom, så skal der udarbejdes et helt nyt skøde hvor den overtagende part fremgår som eneste adkomsthaver på skødet. For at kunne foretage den fornødne ændring af skødet forudsættes det, at den overtagende part af bank eller realkreditinstitut er godkendt til at være enedebitor på de tidligere på fælles lån. Til brug for vores sagsbehandling skal vi derfor have tilsendt en skriftlig godkendelse herpå.

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af nyt skøde, så skriv eller ring til os i dag helt uforpligtende. Du er også mere end velkommen til at kontakte os hvis du sidder inde med spørgsmål vedrørende beregning af tinglysningsafgift mv. i forbindelse med den ene parts overtagelse. Vi ser frem til at høre fra dig.

Ønsker du at læse mere om udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation eller samlivsophør? Så gå til vores side vedr. skilsmisseskøde der indeholder alle relevante oplysninger.


Her kan du læse nærmere om alle vores produkter:

- Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 1.900,00 →
Læs mere
- Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 2.700,00 → Læs mere
- Stor køberpakke m. rådgivning kr. 6.250,00→ Læs mere
- Nyt skøde ved skilsmisse, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Nyt skøde ved separation, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Nyt skøde ved samlivsophør, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Familieoverdragelse, kr. 2.000,00 → Læs mere
- Fjernes fra skødet, kr. 1.700,00 inkl. moms → Læs mere
- Tinglysning af skifteretsattest, kr. 1.500,00 → Læs mere
- Ændring af navn på skøde, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Debitorskifte af ejerpanteb., kr. 1.500,00 →
Læs mere
- Udarbejdelse af testamente, kr. 4.000,00 → Læs mere
- Udarbejdelse af ægtepagt, kr. 3.000,00 → Læs mere
- Samejeoverenskomst, kr. 4.000,00 → Læs mere

Kontakt os direkte

Overtage hus ved skilsmisse

Afgiftsfritagelse ved skilsmisse og separation

Tinglysningsafgiften ved køb af fast ejendom bliver udregnet på baggrund af købesummen. Der skal betales 0,6 % af den respektive købesum tillagt grundafgiften på kr. 1.660,00. Såfremt der i ægteskabet har været formuefællesskab vil man ved udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse eller separation kunne opnå afgiftsfritagelse for så vidt angår stempelafgiften på 0,6 % af købesummen. Altså skal der kun betales grundafgiften på kr. 1.660,00 ved uarbejdelsen af nyt skøde efter endt forhold.

Afgiftsfritagelse opnåes ved at vedlægge skilsmisse- eller separationsbevillingen ved udarbejdelsen af det nye skøde. Det er derfor vigtigt at anmode Statsforvaltningen om separation- og skilsmissebevilling forinden man får udført ændringer i tingbogen. Bemærk at reglen om afgiftsfritagelse udelukkende gælder for registrerede partnere, ægtefæller mv. og ikke for ugifte samlevende.

Fastsættelse af købesum ved overtagelse af hus

Købesummen fastsættes til værdien af den sælgende parts andel af ejendommen.

Til illustration følger nærværende eksempel. Christian & Dorte skal skilles. Christian skal overtage Dortes andel af ejendommen, som er på 50 % = 1/2. Der er på ejendommen en samlet restgæld på 2.000.000 kr. Christian skal overtage Dortes andel af den pågældende restgæld. Udover aftale om overtagelse af restgælden, kan det f.eks også være aftalt , at Christian derudover skal betale 400.000 kr. kontant til at dække Dortesretmæssige andel af den værdistigning som der har været på ejendommen.

Købesummen skal altså angives til halvdelen af den respektive gældsovertagelse, såfremt det forudsættes at parterne ejer ejendommen 50/50, hvilket er kr. 1.000.000. Herudover tillægges den aftalte andel af den eventuelle værdigstigning, som i dette tilfælde er på kr. 400.000. Købesum er derfor samlet på kr. 1.400.000, som Christian "køber" af Dorte - der udgår som adkomsthaver på ejendommen, og som frigøres fra sine hæftelser for lånene.

Vores ydelse bliver leveret på baggrund af de givne oplysninger i sagen. Vi yder ikke konkret skattemæssig rådgivning, medmindre der foreligger en aftale herom.

Bodeling & skifte

Størstedelen af alle bodelinger foregår privat (ca. 90 %). Parterne aftaler selv hvorledes boet skal deles, evt. med sideløbende bistand fra statsforvaltningen eller deres respektive advokater.

Aftalefrihed gælder ved udarbejdelse af bodelingsaftaler og bodelingsoverenskomster. Disse aftaler kan senere tilsidesættes jf. Æ1 § 58 eller af den aftaleretlige bestemmelser om urimelige aftaler jf. AFTL § 36. Læs mere om bodelingsaftaler længere nede.

Den kvantitative boopgørelse indeholder hver ægtefælles bodel med angivelse af skærings- og opgørelsesdag. Boopgørelsen afsluttes ved at opgøre hvilke beløb ægtefællerne skal refundere til hinanden, og således hvad det samlede resultat af boslodskravet og betalingen bliver.

Samlivsophævelse - Tinglysningsafgift

Modsat ved skilsmisse og separation så gælder der ikke afgiftsfritagelse for så vidt angår stempelafgift ved tinglysning af den ene parts overtagelse af den tidligere fælles ejendom ifm. samlivsophør. Ved samlivsophør skal der således både betales grundafgiften på kr. 1.660 samt den variable stempelafgift på 0,6 % af købesummen/gældsovertagelsen.

Hvad skal der betales tinglysningsafgift af? Hvis begge parter ejer halvdelen af ejendommen, vil den part som som overtager ejendommen skulle betale tinglysningsafgift ud fra den højeste værdi af enten halvdelen af ejendomsvurderingen eller af halvdelen af lånene på ejendommen. Hvis der sammenlagt er gæld i ejendommen på 1.000.000 kr. og ejendomsvurderingen lyder på 800.000 kr. vil der skulle betales tinglysningsafgift af 500.000 kr. Hvilket vil blive 1.660 + 3.000 (0,6 % af 500.000) = 4.660 kr. samlet.