Hvad er en overdragelsesaftale?

Står I foran en skilsmisse og separation og skal den ene af jer overtage den tidligere fælles ejendom? Nogle par vælger at udarbejde en detaljeret bodelingsoverenskomst og andre en meget simpel aftale. Ingen fremgangsmåde er mere korrekte end andre. Der gælder nemlig aftalefrihed ved udarbejdelse af aftaler om deling af boet ved en aktuel skilsmisse eller separation.

Hvad er en overdragelsesaftale? Uanset hvordan og hvor detaljeret I har udformet jeres aftale om den økonomiske og praktiske deling af boet, så kan det være relevant at der bliver udarbejdet en særskilt overdragelsesaftale for den fælles bolig.

En overdragelsesaftale kan karakteriseres som en slags mini købsaftale der vedrører den handlende halvpart af ejendommen. Skal A købe B ud i forbindelse med skilsmisse, vil A således være køber af den halvpart som A ikke selv ejer, og B vil være sælger af sin egen halvpart. Afhængig af hvorledes denne handel er italesat i jeres aftale vil vi anbefale at man overvejer at der bliver udarbejdet en særskilt overdragelsesaftale.

Hvad indeholder en overdragelsesaftale? En overdragelsesaftale indeholder de betingelser og vilkår der er gældende for handlen med halvparten af ejendommen. Mange par har i deres egen aftale slet ikke forholdt sig til, at der sker en egentlig handel/overtagelse af ejendommen, hvorfor man fejlagtigt tror at ens hæftelse for eventuelle mangler er ovre når den blivende part har overtaget ejendommen. Det er ikke i udgagspunktet ikke korrekt. Og hvad sker der når den blivende part sælger ejendommen til tredjemand?

Vi udarbejder en simpel overdralgelsesaftale som indeholder de vigtigste aspekter ved den ene ægtefælles overtagelse af ejendommen ved skilsmisse og separation.

Vi er glade for at have mange tilfredse kunder:
✓ SE ALLE KUNDEUDTALELSER HER

Skal vi hjælpe jer?

Vi har siden 2015 bistået mere end 400 par med udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation og samlivsophør. Skriv til os i dag hvis vi også skal hjælpe jer. Du er også mere end velkommen til at bruge formularen hvis du blot har spørgsmål til processen.

Skilsmisseskøde kr. 1.700 inkl. moms.
Skilsmisseskøde + overdragelsesaftale kr. 2.700 inkl. moms.