Kreditorskifte

Skal du overtage et pantebrev med sikkerhed i fast ejendom? Vi forestår kreditorskiftet af pantebrevet, således at du står behørigt anført som kreditor for dit tilgodehavende.

Kreditorskifte fra kr. 1.200 kr. inkl. moms.

Et kreditorskifte, også kaldet transport af pantebrev, indebærer at den tidligere kreditor for det skyldige beløb udgår til fordel for hæftelsens nye kreditor. Et kreditorskifte kræver som hovedregel ikke accept fra debitor og kan derfor ske ved en simpel tinglysning. Nedenfor kan du læse mere om debitorskifte ved fast ejendom.

Debitorskifte fra kr. 1.200 inkl. moms.

Debitorskifte af fast ejendom er hovedsageligt relevant i de tilfælde hvor der sker ejerskifte af fast ejendom og hvor den nye ejer skal indtræde som debitor til sikkerhed for ejerforeningen. Sidstnævnte sker hyppigst ved debitorskifte af ejerpantebrev.
 

Alle ydelser

- Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 1.700,00 → Læs mere
- Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 2.350,00 → Læs mere
- Stor køberpakke m. rådgivning kr. 6.250,00→ Læs mere
- Nyt skøde ved skilsmisse, kr. 1.500,00 → Læs mere
- Nyt skøde ved separation, kr. 1.500,00 → Læs mere
- Nyt skøde ved samlivsophør, kr. 1.500,00 → Læs mere
- Familieoverdragelse, kr. 1.895,00 → Læs mere
- Fjernes fra skødet, kr. 1.500,00 inkl. moms → Læs mere
- Tinglysning af skifteretsattest, kr. 1.500,00 → Læs mere
- Ændring af navn på skøde, kr. 1.500,00 → Læs mere
- Debitorskifte af ejerpantebrev, kr. 1.200,00 →
Læs mere
- Udarbejdelse af testamente, kr. 4.000,00 → Læs mere
- Udarbejdelse af ægtepagt, kr. 3.000,00 → Læs mere
- Samejeoverenskomst, kr. 4.000,00 → Læs mere

- Prisforhandling, 10 % af afslaget → Læs mere

Vi er glade for at have mange tilfredse kunder:
✓ SE ALLE KUNDEUDTALELSER HER

Kontakt os i dag