Fjernes fra skødet

Står du i en situation hvor du skal fjernes fra et skøde? Vi står for udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation eller samlivsophør fra kr. 1.500 inkl. moms.

Der kan være mange grunde. Det hyppigste eksempel for hvornår man skal fjernes fra et skøde er i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør, hvor den ene part overtager den tidligere fælles ejendom, læs mere her.

Det kan også være at du/I som arvinge har overtaget forældrenes gamle sommerhus og nu ønsker en af arvingerne f.eks. at købe de andre ud. I dette tilfælde skal de øvrige søskende fjernes som adkomsthavere på ejendommen og banken skal godkende at der nu er færre der hæfter for lånene på ejendommen.

Hjælp til ændring. Står du i en situation hvor der skal ske ændringer af adkomsthaverne på din eller en fælles ejendom, og foreligger der en klar aftale mellem bank og parterne? Skriv til os i dag og lad os forestå sagsbehandlingen indtil det sidste punktum er sat. Vi glæder os til at høre fra dig.

Normalprisen for denne ekspedition er:

1.500 kr. inkl. moms.

fjernes fra skøde

Djøf professionel ansvarsforsikring

Forsikringssum på kr. 1.000.000,00

Policenr.: DKFL100530

Kontakt os direkte

Tinglysning af fast ejendom

Sikringsakten for alle rettighedstyper over fast ejendom er tinglysning af rettigheden. Når din ret er behørigt tinglyst, er du beskyttet mod tredjemand.

Når du opnår adkomst/rettighed over fast ejendom, skal du beskytte denne rettighed/adkomst ved tinglysning - hvorved den ikke kan blive fortrængt af tredjemands eventuelle konkurrerende rettigheder over samme ejendom. Du ekstingvere således tredjemands ikke-tinglyste rettighed over ejendommen, forudsat at du ikke har været i ond tro om eksistensen af denne.

Tinglysning er derfor din sikringsakt mod andres rettigheder og interesser i det aktiv som fast ejendom er. Rettigheder over fast ejendom har mange varianter, men de har alle det til fælles, at de skal tinglyses for at nyde beskyttelse mod ekstinktion af en aftaleerhverver i god tro.