Berigtigelse af skøde

Berigtigelse af fast ejendom indebærer at en handel gennemføres på de aftalte vilkår, som oplistet i købsaftalen. Vi klarer det hele for dig - med eller uden køberrådgivning.

En berigtigelse inkluderer:

  • Korrespondance med mægler samt køber og sælgers pengeinstitutter
  • Prøvetinglysning af skøde
  • Udarbejdelse af endeligt skøde samt indhentelse af underskrifter
  • Tinglysning af debitorskifte med sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf
  • Tinglysning af endeligt skøde
  • Udarbejdelse og godkendelse af refusionsopgørelse
  • Slette sælgers hæftelser
  • Frigive købesummen ved anmærkningsfrit skøde og afslutning af handlen
  • Prisen er eksklusive tinglysningsafgiften og rådgivning


Pris:
- Berigtigelse uden køberrådgivning, kr. 2.700,00
- Berigtigelse med køberrådgivning, kr. 6.250,00

Skal vi stå for berigtigelsen af din ejendomshandel?
E-mail: kontakt@skoedenu.dk
Tlf.: +45 22 87 86 30